Den hellige Hermogenes av Melitene og fjorten ledsagere (300-t)

Minnedag: 19. april

Den hellige Hermogenes var en armener som led martyrdøden for sin kristne tros skyld en gang på 300-tallet i Melitene i Armenia (nå Tyrkia). Sammen med ham døde fjorten andre armenere, nemlig de hellige Gaius, Expeditus, Aristonicus, Rufus, Galata, Mitinas, Arminia, enda en Rufus og Aristonicus, videre Hilarius, Fortunatus, Donatus, Mavilinus og enda en Gaius.

Deres minnedag er 19. april. De nevnes allerede i Martyrologium Hieronymianum. I Martyrologium Romanum står samme dag Hermogenes med fem ledsagere, de hellige Expeditus, Gaius, Aristonicus, Rufus og Galata. En av ledsagerne, den hellige Expeditus, har en egen kult og sin egen biografi, selv om han etter all sannsynlighet aldri har eksistert.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. august 2006

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55