Den hellige Hortulana av Assisi ( -~1238)

Minnedag: 2. januar

Den hellige Hortulana di Fiumi (it: Ortolana) ble født på 1100-tallet i Assisi i Umbria i Italia. Hun giftet seg med grev Faverone av Sciffi i den adelige familien Offreducia. Hun ble mor til fire døtre, Penenda, de hellige Klara av Assisi og Agnes av Assisi (født som Katarina) og Beatrix. Familien var i eksil i Perugia mellom 1198 og 1203 under borgerkrigen mellom adel (maiores) og borgerskap (minores). Faren døde før han kunne se døtrene gift, og kanskje den eldste, Penenda, var den eneste som var gift, det er derfor hun er den eneste som ikke ble nonne.

I 1212 rømte den 18-årige Klara hjemmefra og avla klosterløftene for den hellige Frans av Assisi, og den 14-årige Katarina sluttet seg snart til henne. Faren sendte bevæpnede menn for å hente døtrene, men Klara gjorde mirakler så de ikke kunne rokkes. Senere sluttet moren Hortulana, som var blitt enke, og lillesøsteren Beatrix seg til Klara og Agnes i klosteret San Damiano ved Assisi.

Hortulana døde før 1238 i Assisi. Hennes minnedag er 2. januar.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55