Den hellige Hadulf av Cambrai-Arras (d. 728)

Minnedag: 19. mai

Den hellige Hadulf (Hadulph, Hadulphe, Adolphe, Hadulfus, Hagulphus) ble født en gang på 600-tallet i Gallia. Hans far var den hellige Ragnulf (Ranulf, Ranulphus), som led martyrdøden rundt år 700 i Thélus ved Arras.

Hadulf ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Saint-Vaast i Arras. Han ble ifølge bollandistene valgt til klosterets abbed i 710 og til biskop av det forente bispedømmet Cambrai-Arras (Cameracum et Atrebatum) i 717, som siden den hellige Vedastus’ (545-80) død i 580 hadde hatt sete i Cambrai. Hadulf beholdt samtidig embetet som abbed, og av ydmykhet foretrakk han helst å bruke tittelen abbed. Vi kjenner ikke noen detaljer fra hans episkopat, som varte i tyve år. Han døde den 19. mai 728 (noen kilder sier 711, en kilde sier 662). Han ble gravlagt i kirken St. Peter i Arras.

En skrinlegging av relikviene fant sted under biskop Engelram I (957-60). Den 18. oktober 1030 ble relikviene overført til Cambrai, hvor de ble skrinlagt på nytt i 1197 og 1602. Hans minnedag er dødsdagen 19. mai, men translasjonsdagen 18. oktober nevnes også. I Arras feires han den 31. august.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. april 2000

av Webmaster publisert 24.04.2000, sist endret 28.12.2015 - 12:05