Den hellige Hadelin av Séez (d. ~910)

Minnedag: 10. november

Den hellige Hadelin (Adelheim, Adelelmus, Adalhelmus, Adelinus, Adelin, Adahelme) var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og deretter abbed for klosteret Saint-Calais i Sarthe. Rundt 884 ble han valgt til biskop av Sées. Samme år som hans konsekrasjon invaderte normannerne området. De grep biskopen og solgte ham som slave i England.

Da han kom tilbake til hjemlandet, tilskrev han det de hellige Carilef og Opportunas forbønn, og han skrev i 886 en biografi om Opportuna. Han skrev også et Benedictionale, som i dag er i Nasjonalbiblioteket i Paris.

Han var biskop av Séez til sin død rundt 910. Han sto i det gamle martyrologiet i Séez, og inntil 1873 ble han feiret den 13. november. En annen minnedag er 21. august. Hans minnedag i benediktinerordenen er 10. november.

Den tradisjonelle stavemåten for byens navn var Séez, og den er beholdt av Kirken. Men de sivile myndighetene innførte stavemåten Sées etter Napoleons hærtog til Italia (1796-97), da Séez i Savoia ble innlemmet i Frankrike. Resultatet er at bispedømmet nå heter Séez, mens byen heter Sées.

av Webmaster publisert 09.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55