Den hellige Opportuna av Montreuil ( -~770)

Minnedag: 22. april

Den hellige Opportuna ble født på 700-tallet på slottet Exmes i Argentan nær Ayesmes (Hyesmes) i Normandie i Nord-Frankrike. Hun var søster av den hellige biskop Chrodegang av Séez. I tidlig alder mottok hun sløret av sin bror og trådte inn i benediktinerinneklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Montreuil i Almenèches, fem kilometer fra Séez, hvor hennes kusine, den hellige Lantildis, var abbedisse.

Senere etterfulgte hun sin kusine som abbedisse. Hun var et mønster på ydmykhet, lydighet, mortifikasjon og bønn og beskrives som «en sann mor for alle sine nonner». Legenden forteller at en bonde stjal et esel fra klosteret og nektet å innrømme sin forbrytelse. Opportuna overga saken til Gud, og neste dag var bondens åker sådd med salt. Bonden ga da eselet tilbake og ga nonnene åkeren også.

Hennes bror hadde vært på valfart til Roma og andre hellige steder og var på vei for å besøke klosteret da han ble myrdet av sin mektige fetter Chrodobert, som han hadde overlatt administrasjonen av sine verdslige affærer mens han var borte. Opportuna fikk sjokk da hun fikk høre at broren var blitt myrdet. Hun gravla broren i klosteret og døde selv elleve dager senere, en 22. april rundt 770 i Almenèches. Hennes minnedag er dødsdagen 22. april.

Hennes kult har alltid vært blomstrende i Frankrike. I middelalderen var den svært utbredt, spesielt i Nord-Frankrike, noe som fortsatt bevitnes av mange kirkevigsler. Hun æres fortsatt fremfor alt i bispedømmene Paris, Meaux og Séez. Hun fremstilles som abbedisse og som attributt har hun en bok eller et relikvieskrin. Ofte ser man henne sammen med broren Chrodegang av Séez. Den hellige biskop Hadelin av Séez skrev hennes biografi i 886.

I regjeringstiden til Karl den Skallete (843-77) og under normannerinvasjonene ble hennes relikvier flyttet til klosteret Moussy mellom Paris og Senlis. I 1009 ble de flyttet til Senlis. I 1374 ble hennes høyre arm og et ribben skrinlagt i en liten kirke viet til henne i Pris nær en eneboerbosetting ved navn Notre Dame des Bois Paris. Ettersom byen vokste, gjorde kirken det samme. Det meste av hennes hode hviler fortsatt i Moussy, hennes venstre arm og deler av hodeskallen i Almenèches og et kjeveben i klosteret St. Chrodegang i Île-Adam. Skrinet i Paris bæres i prosesjon sammen med relikviene av de hellige Honoratus og Genovefa.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48