Den salige Ida av Doksany (1100-t)

Minnedag: 3. februar

Klosteret i Doksany

Den salige Ida ble født på begynnelsen av 1100-tallet i Tyskland. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kanonisse i deres kloster Dünnwald ved Köln.

Klosteret Doksany (ty: Doxan) i det nordlige Bøhmen i dagens Tsjekkia ble grunnlagt i 1143 av hertug Ladislas II av Bøhmen (cz: Vladislav) (1140-72; konge fra 1158; d. 1174) og hans første hustru Gjertrud, datter av markgreve Leopold III av Østerrike. Den salige abbed Gero (Giezo) av Strahov sendte den salige Herlebold (d. 1174) dit for å bli klosterets første prior eller prost (ty: Propst).

Kanonissene til det nye klosteret ble sendt fra Dünnwald ved Köln, og Ida var en av de første som kom dit i 1143 for å bygge opp det nye klosteret. Hun var en forbilledlig ordenskvinne og et speilbilde av det premonstratensiske liv. Folket likte henne godt, og fyrstene ble tiltrukket av sjarmen i hennes livsstil. Etter hennes død i et ukjent år ble hennes navn ført opp på listen over «Bøhmens hellige». Hun fremstilles også på helgentreet fra Zwierzyniec. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 3. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:56