Den hellige Indich av Etiopia (1. årh)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Indich er det navnet som tradisjonelt gis til dronning Kandakes evnukk, som ble døpt av den hellige Filip diakonen. Han navngis ikke i Bibelen, men gis navnet Indich av blant andre den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340).

Mens Filip var på vei mellom Jerusalem og Gaza, omvendte han og døpte evnukken Indich, som var en gudfryktig etiopisk jøde som hadde vært på valfart til Jerusalem. «Evnukk» kan ha vært mer en tittel enn en fysisk tilstand. Han var skattmester for kandake (dronningen) av Etiopia (Apg 8,26-40).

Eusebius skriver at Indich var den første apostelen til Etiopia, og han skal ved sin hjemkomst ha omvendt dronningen og grunnlagt den etiopiske kristne kirken. Han døde som martyr. Indich har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». Vi kjenner ingen minnedag.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:05