Den hellige Filip av Hierapolis (1. årh)

Minnedag: 6. juni

Den hellige Filip av Hierapolis (1. årh)

Den hellige Filip av Hierapolis var en av De syv hellige diakoner i Apg 6,1-7. I den første kristne menigheten i Jerusalem var det oppstått en tvist mellom de greske jødene, som hadde kommet til Jerusalem fra de andre regionene av det romerske imperiet, og de innfødte hebreere, hvor grekerne klaget over at deres enker ble forbigått ved matutdelingen. Da ble «Syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige» valgt av menigheten for å stå for «tjenesten ved bordene», det vil si den sosiale omsorgen for familiene til de hellenistiske jødene. Dermed kunne apostlene utføre sin egentlige oppgave, «bønnen og forkynnelsen av Ordet».

De syv var: De hellige Stefan, Filip av Hierapolis, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolas av Antiokia. Disse syv hellenistiske diakonene var ikke diakoner i den forstand som det senere kirkelige embetet, men «tjenere» i følge den opprinnelige betydningen av det greske ordet diakonos. Nikolas av Antiokia falt senere fra troen og regnes ikke blant de hellige.

I likhet med Stefan var Filip trolig gresk, noe navnet viser. Diakonenes oppdrag utviklet seg snart ut over deres opprinnelige oppgaver, og Filip evangeliserte fra sted til sted. I følge Apostlenes gjerninger var han den første kristne som forkynte i Samaria, og han omvendte den beryktede Simon Magus (Apg 8,5-13). Deretter, mens han var på vei mellom Jerusalem og Gaza, omvendte han en evnukk som var skattmester for kandake (dronningen) av Etiopia (Apg 8,26-40). Denne mannen skal ved sin hjemkomst ha grunnlagt den etiopiske kristne kirken, og Filip regnes dermed som den etiopiske kirkens far.

På veien hjem fortsatte Filip å forkynne i kystbyene fra Asjdod til Caesarea i Palestina, og han slo seg ned i Caesarea hvor han kjøpte et hus og bodde der sammen med sine fire ugifte døtre med profetisk begavelse (Apg 21,8-9), som vi ikke kjenner navnet til, men som alle æres som helgener sammen med ham. 24 år senere bodde den hellige Paulus hos Filip da han besøkte Caesarea.

En gresk tradisjon forteller at Filip ble biskop av Tralles i Lydia i Lilleasia (i nærheten av den nåværende byen Aydin i Vest-Tyrkia). Han døde, kanskje som martyr, i Hierapolis (i dag Pamukkale i Vest-Tyrkia), hvor han og senere hans døtre ble gravlagt. Hans minnedag er 6. juni og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han feires den 11. oktober i den greske og koptiske kirken og 9. februar hos armenerne. Han kalles også Filip Diakonen. Han fremstilles som ung diakon ved dåpen av den etiopiske evnukken.

Den bysantinske kirken regner ham med blant Jesu 70 disipler, og han hadde slik suksess i sin evangelisering at han også noen ganger kalles «Evangelisten», en tittel som vanligvis gis den hellige apostelen Filip. Dette har ført til sammenblanding, og noen har ment at apostelen Filip og diakonen Filip er en og samme person. Nyere forskning mener at dette er en forveksling, men den har skapt en del tradisjoner om Filips døtres betydning i den tidlige kirken.

Han står som nr. 11 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55