Nikolas av Antiokia (1. årh)

Minnedag: 6. januar

Nikolas (Nikolaos) var en av De syv hellige diakoner i Apg 6,1-7. I den første kristne menigheten i Jerusalem var det oppstått en tvist mellom de greske jødene, som hadde kommet til Jerusalem fra de andre regionene av det romerske imperiet, og de innfødte hebreere, hvor grekerne klaget over at deres enker ble forbigått ved matutdelingen. Da ble «Syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige» valgt av menigheten for å stå for «tjenesten ved bordene», det vil si den sosiale omsorgen for familiene til de hellenistiske jødene. Dermed kunne apostlene utføre sin egentlige oppgave, «bønnen og forkynnelsen av Ordet».

De syv var: De hellige Stefan, Filip av Hierapolis, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolas av Antiokia. Disse syv hellenistiske diakonene var ikke diakoner i den forstand som det senere kirkelige embetet, men «tjenere» i følge den opprinnelige betydningen av det greske ordet diakonos.

Nikolas var en proselytt fra Antiokia ved Orontes i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia) ved Orontes (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia). Vi kjenner ikke mer om ham, heller ikke noe dødsår.

I andre halvdel av 100-tallet oppsto det en underlig tradisjon vedrørende Nikolas. Ireneus av Lyon og de anti-heretiske forfatterne i den tidlige Kirken som fulgte ham, nevner den umoralsk sekten nikolaittene, og sier at den går tilbake til Nikolas. «Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater» (Åp.2, 6). Klemens refererer en folkelig historie at Nikolas ble irettesatt av apostlene på grunn av sin sjalusi overfor sin vakre hustru. Da satte han henne fri og sa at hvem som helst kunne gifte seg med henne. Hans tilhengere trodde at dette mente at det var nødvendig å gi etter for kjødets lyst. Det er ikke mulig å avgjøre om denne historien stemmer, og det er mulig at nikolaittene selv feilaktig tilskrev sin opprinnelse til Nikolas.

Men det er et faktum at Nikolas er den eneste av de syv diakonene som ikke står på biskop Dorotheus av Tyrus' liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Noen av de opprinnelige sytti disiplene som ble sendt ut av Jesus, falt senere fra troen, og deres navn ble fjernet fra listen over de sytti og erstattet med andre, på samme måte som den hellige apostelen Mattias erstattet Judas Iskariot i gruppen av tolv apostler. Nikolas er en av disse «frafalne». Han skal ha blitt biskop av Samaria, men skal ha blitt disippel av trollmannen Simon (Apg 8).

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04