Den hellige Parmenas av Filippi ( -~98)

Minnedag: 23. januar

De hellige Nikanor, Timon, Parmenas, Prokhoros og Irene

Den hellige Parmenas var en av De syv hellige diakoner i Apg 6,1-7. I den første kristne menigheten i Jerusalem var det oppstått en tvist mellom de greske jødene, som hadde kommet til Jerusalem fra de andre regionene av det romerske imperiet, og de innfødte hebreere, hvor grekerne klaget over at deres enker ble forbigått ved matutdelingen. Da ble «Syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige» valgt av menigheten for å stå for «tjenesten ved bordene», det vil si den sosiale omsorgen for familiene til de hellenistiske jødene. Dermed kunne apostlene utføre sin egentlige oppgave, «bønnen og forkynnelsen av Ordet».

De syv var: De hellige Stefan, Filip av Hierapolis, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolas av Antiokia. Disse syv hellenistiske diakonene var ikke diakoner i den forstand som det senere kirkelige embetet, men «tjenere» i følge den opprinnelige betydningen av det greske ordet diakonos. Nikolas av Antiokia falt senere fra troen og regnes ikke blant de hellige.

Tradisjonen hevder at Parmenas i mange år forkynte i Lilleasia før han til slutt led martyrdøden i Filippi i Makedonia rundt år 98, under keiser Trajan (98-117). Andre kilder sier at det skjedde under keiser Vespasian (67-79). Hans minnedag er 23. januar. I østkirken feires han den 28. juli sammen med Prokhoros, Nikanor og Timon.

Han står som nr. 15 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51