Den hellige Johannes Agnus av Tongeren-Maastricht (d. 646)

Minnedag: 25. juli

Den hellige Johannes Agnus (Joannes; fr: Jean I l’Agneau) ble født en gang på slutten av 500-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Johannes Agnus i 596 (?) den hellige Ebregisus som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den 25. biskop av Tongeren og den sekstende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Johannes Agnus døde i 611, men 646 nevnes også. Hans minnedag er 25. juli. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05