Den hellige Josef Maria Gambaro (1869-1900)

Minnedag: 28. september

En av De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Josef Maria ble født som Bernardo Gambaro den 7. august 1869 i Galliate nær Novara i Italia. Hans foreldre var Pacifico Gambaro og Francesca Bozzolo. Fra tidlig barndom ga de ham en sunn moralsk oppdragelse. Han fikk sin første utdannelse i fransiskanernes skole Collegio Serafico i Monte Mesma i provinsen San Diego i Torino. Den 27. september 1886 påbegynte han novisiatet i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) i deres provins i Torino, og fikk da navnet Josef Maria (Giuseppe Maria). Novisiatet og gymnasstudiene foregikk i klosteret Santa Maria delle Grazie i Voghera. Deretter ble han presteviet.

Han ble sendt som misjonær til Kina, hvor han kom i mars 1896. Han overtok ansvaret for den religiøse dannelsen og studieprogrammet for kandidaten i det innfødte presteseminaret. Deretter ble han flyttet til Yongzhou [Yenchow; Yen-tciou] får å ta seg av menigheten der, og der ble han entusiastisk ønsket velkommen.

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shantung, hvor bokserne nedkjempet europeerne. Deretter flammet det opp i provinsen Hunan den 4. juli 1900 med vandalisme og ødeleggelser av hus, kirker og barnehjem i byen Hengyang [Hengchow; Heng-tciou-fu], ledsaget av ropet «Død over europeerne!». Derfra spredte opprøret seg raskt og rammet alle kristne forsamlinger i vikariatet, og på kort tid ble alt plyndret og ødelagt - kirker, hjem og institusjoner. Kristne familier ble også utplyndret, mens mandarinene fortsatte å utstede nye forfølgelsesdekreter. Noen av de kinesiske geistlige klarte å forkle seg og redde seg unna. Andre gikk i skjul, mens andre ble drept.

P. Gambaro var ute på et pastoralt besøk sammen med den apostoliske vikaren av Sør-Hunan, den hellige biskop Antoninus Fantosati, da de den 6. juli fikk høre om opprøret i Hengyang [Hengchow; Heng-tciou-fu] to dager før. Da løftet biskopen sine øyne mot himmelen og ba: «Non nostra, sed tua voluntas» (ikke vår, men Din vilje skje), og tilføyde det kinesiske ordtaket: «For dem var det frokost; for oss kveldsmat». P. Gambaro oppfordret biskopen om ikke å returnere til Hengyang, men han sa at han måtte være hos sine sognebarn: «Hvis vi må dø, skal vi dø sammen». De skyndte seg langs elven til Hengyang, og da de nærmet seg byen, fikk de vite at den hellige p. Caesidius Giacomantonio var blitt levende brent og at kirken og barnehjemmet var blitt ødelagt.

Da de steg ut av båten, ble den angrepet av bokserne i en flåte fiskerbåter. Biskopen fikk i farten ikke betalt rormannen, men ga ham i stedet bisperingen sin i pant. Fra elvebredden forsøkte han å roe ned mengden, men han ble slått i bakken med et slag i hodet fra en åre. Også p. Gambaro ble steinet og slått. De lå der sammen og gjentok navnene Jesus og Maria så lenge de var ved bevissthet. Da biskopen lå der livløs, tok en hedning et bambusrør forsterket med metallnagler og drev det inn i kroppen hans. Martyren vred seg i smerte, og klarte med sine siste krefter å slite røret ut av seg. Men så ble han spiddet en gang til.

Da Josef Maria ble oppmerksom på biskopen som lå i en blodpøl ved siden av ham, akte han seg over til ham, omfavnet ham og hvisket noen ord i øret hans - vi vet ikke hva han sa. Han døde mens biskopen forsøkte å heve armen for å velsigne ham. Dødskampen hadde tatt ca 20 minutter. Han var 31 år gammel. Etter to timers smertefull dødskamp døde også biskopen. Martyrene i Hunan ble brent, og deretter ble asken spredt i elven.

Josef ble saligkåret den 24. november 1946 som en av gruppen «Gregor Grassi og hans 28 ledsagere» av pave Pius XII (1939-58). Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Denne gruppens minnedag er ellers 9. juli.

av Webmaster publisert 14.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48