Den salige Johannes Marinoni (1490-1562)

Minnedag: 13. desember

Den salige Johannes Marinoni (1490-1562)

Den salige Johannes (it: Giovanni) ble født som Frans Marinoni (it: Francesco) den 25. desember 1490 i Venezia i regionen Friuli-Venezia Giulia i Nord-Italia. Han var tredje og yngste sønn i en velstående familie fra Bergamo. Han var en flittig student og ble kleriker i kirken St. Pantaleon, og etter sin prestevielse ble han kapellan og senere superior for et hospital for uhelbredelig syke i Venezia. Deretter ble han kannik i Markuskatedralen i byen.

Men han sa fra seg kannikembetet, og den 9. desember 1528 sluttet han seg til theatinerne (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum – OTheat), og han tok ordensnavnet Johannes. Ordenen var viet til gjenskapingen av høye åndelige og pastorale standarder i en tid med notorisk korrupsjon, og til omdorg for syke og fattige. Han mottok drakten av Giampietro Caraffa, som senere ble pave Paul IV (1555-59). Han avla sine løfter for den hellige Cajetan av Thiene den 29. mai 1530.

Johannes samarbeidet med Cajetan selv. Da ordensgrunnleggeren i august 1533 dro til Napoli etter anmodning fra pave Klemens VII (1523-34), tok han Johannes med seg, og Johannes ble superior for theatinernes kommunitet der. Han bidro til opprettelsen av de såkalte Monti di pietà (Montes pietatis). Det var pantelånerbutikker som ikke var opprettet med henblikk på fortjeneste, men for å hjelpe dem som var i midlertidige vanskeligheter. Slike institusjoner var godkjent av Det femte Laterankonsil noen år før.

Johannes var en allestedsnærværende forkynner, og temaet for hans prekener var alltid den korsfestede Kristus. Han var åndelig veileder for den salige Paulus Burali d'Arezzo. Da han ble tilbudt erkebispestolen i Napoli, avslo han.

Han døde den 13. desember 1562 i Napoli. Ved dødsleiet satt den hellige Andreas av Avellino, som skrev en beretning om sin tidligere novisemester. Han ble saligkåret den 5. desember 1764 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er dødsdagen 13. desember.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48