Den salige Paulus Burali d'Arezzo (1511-1578)

Minnedag: 17. juni

Den salige Paulus Burali d'Arezzo (1511-1578)

Den salige Paulus (it: Paolo) ble født som Scipione Burali d'Arezzo i 1511 i Itri i bispedømmet Gaeta i regionen Lazio i Midt-Italia. Som 14-åring begynte han i 1525 å studere ved universitetet i Salerno, og deretter studerte han jus ved universitetet i Bologna, hvor han tok eksamen i 1536. Der var en av hans lærere Ugo Boncompagni, den fremtidige pave Gregor XIII (1572-85).

Deretter var han i tolv år advokat i sivil- og kirkerett i Napoli, og i 1549 ble han utnevnt til rådgiver for keiser Karl V (1519-56). Deretter var han general-auditor for hæren under Ferdinand av Toledo.

Men den 25. januar 1557 sluttet han seg til Theatinerordenen (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum – OTheat) og tok navnet Paulus (it: Paolo). Han var en åndelig student av den salige Johannes Marinoni. Han ble presteviet den 26. mars 1558. Han var pavelig ambassadør til det spanske hoff for pave Pius IV (1559-65) i 1564.

Han ble etter hvert superior for theatinernes hus i Napoli og Roma, og han arbeidet sammen med den hellige Andreas Avellino. Den hellige pave Pius V (1566-72) utnevnte ham den 23. juli 1568 til biskop av Piacenza, og den 15. mai 1570 kreerte samme pave ham til kardinal. Den 19. september 1576 ble han utnevnt til erkebiskop av Napoli. Han implementerte dekretene fra Tridentinerkonsilet, og i 1577 ga han ut en katekisme for prester.

Han døde den 17. juni 1578 i Torre del Greco ved Vesuv og ble gravlagt i krypten i basilikaen San Paolo Maggiore i Napoli. Han ble saligkåret den 8. juni 1772 (dokumentet (Breve) var datert den 13. mai) av pave Klemens XIV (1769-74). Hans minnedag er 17. juni.

av Webmaster publisert 17.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51