Den salige Joakim Gieteler (1559-1631)

Minnedag: 15. oktober

Den salige Joakim Gieteler (Joachim) ble født i 1559 i Waldsee i dagens delstat Rheinland-Pfalz i Tyskland. Som trettenåring begynte han på klosterskolen i Mönchsrot i Rot ved elven Rot (Rot an der Rot) ved Memmingen i Oberschwaben i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland, som tilhørte premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. To år senere påbegynte han selv novisiatet i samme kloster.

I 1587 avla han sine løfter. Han var svært begeistret for sin medbror, den hellige Vilhelm Eiselin (ca 1564-88), som han pleide i hans siste sykdom. I 1591 ble han sendt til Dillingen for studier, og i 1595 ble han presteviet. Han ble deretter suksessivt subprior, sogneprest av Rot og Haistenkirch.

Medbrødrene valgte i 1611 Joakim til abbed. Som vikar for den schwabiske ordensprovinsen lå spesielt disiplinen ham på hjertet. Han hadde en stor andakt for Jomfru Maria og grunnla et rosenkransbrorskap i sitt kloster. I 1618 skrev han en «Leveorden for sogneprester» (pietas et disciplina monastica) og en «Dagsorden». I 1630 gikk han av som abbed for å forberede seg på døden.

Han døde vel forberedt den 15. oktober 1631. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 15. oktober.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48