Den salige Johannes Choe Chang-hyeon (1759-1801)

Minnedag: 20. september

17. Den salige Johannes Choe Chang-hyeon, koreansk legmann, ble født i 1759 i Seoul i Sør-Korea. Han kom fra familien til en oversetter og bodde i Ipjeong-dong. Hans barndomsnavn var «Gwan-cheon». Den salige Mattias Choe In-gil (nr 6) som led martyrdøden i 1795, var hans onkel, selv om han var yngre enn ham selv. En av hans sønner giftet seg i 1811 med den hellige Benedikta Hyeon Gyeong-nyeon (1794-1839), som led martyrdøden i forfølgelsen i 1839, men denne sønnen døde allerede etter tre års ekteskap.

Johannes Choe som lærte katekismen vinteren 1784, snart etter at Den katolske kirke i Korea var etablert, ble katolikk og viste sitt talent. Han var svært litterær. Han viet seg til å oversette kirkelige bøker fra kinesisk til koreansk. Dette var en stor hjelp for katolikker som ikke kunne kinesiske bokstaver. Dessuten var han fredelig og veloverveid av natur, og han utførte sine plikter flittig og rettferdig.

Johannes Choe ble spurt av Kirkens ledere om å påta seg rollen som formann for kateketene. Han instruerte de troende til å praktisere Kirkens lære grundig og var nidkjær i å hjelpe til i Kirkens affærer. Hans forelesninger om den katolske lære var viden kjent. De troende satte pris på hans religiøse kunnskap og dyder, elsket ham, stolte på ham og respekterte ham.

Etter at Sinhae-forfølgelsen brøt ut i 1791, var det noen katolske ledere som distanserte seg fra Kirken, men Johannes Choe forble trofast og fortsatte å arbeide for Kirken. Han diskuterte planer om å invitere prester til Korea med lederne for Kirken. Han tok faktisk initiativet til planen og gjennomførte den.

Sent i 1794, da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo kom til Korea, fortsatte Johannes Choe å utføre sine plikter som kateket. Han deltok i messen til p. Jakob Zhou og mottok sakramentene. Han forberedte og tjente ved messen med andakt. Han studerte også evangeliet med de troende og forkynte det.

Straks etter at Shinyu-forfølgelsen brøt ut i 1801, unnslapp Johannes Choe midlertidig til huset til en troende, men han måtte vende tilbake til sin familie på grunn av sykdom. Det var på den tiden at han ble arrestert av politiet som trengte inn i hans hus med en informant. Først ble han tatt med til politiets hovedkvarter, men da det ble avslørt at han var en av lederne for Kirken, ble han overført til Høyesterett for avhør.

Under det første avhøret i Høyesterett ble Johannes Choe svak en stund og klarte ikke å vitne om sin tro på Gud. Imidlertid avslørte han ingenting om kirkelige aktiviteter. Under rettssaken måtte han gjennomgå harde avhør og tortur mange ganger. Han demonstrerte sitt modige hjerte igjen og angret virkelig sin tidligere svakhet og bekjente modig sin tro på Gud.

«Jeg har ingen troende å avsløre, derfor har jeg ikke noe annet valg enn å dø. Jeg angrer dypt at jeg forrådte Gud og Jesus Kristus tidligere og jeg er nå fast bestemt på å dø for Gud. Jeg har ingen medkatolikker å rapportere om». Johannes Choe erklærte at han var en av lederne for Kirken og ble dømt til døden. Han ble tatt med utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul sammen med andre troende (nr 18-21). Han ble halshogd og døde som martyr den 8. april 1801 (den 26. februar etter månekalenderen). Johannes Choe var 42 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03