Den hellige Benedikta Hyeon Gyeong-nyeon (1794-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

62. Den hellige Benedikta Hyeon Gyeong-nyeon [Hyŏn Kyŏng-nyŏn] ble født i 1794 i Seoul i Sør-Korea. Hun tilhørte en familie som hadde lidd mye for den katolske tro i de bølgene av forfølgelser som hadde feid over landet fra sent på 1700-tallet og fremover. Hennes far, den salige Paulus Hyeon Gye-heum [Hyŏn Kye-hŭm] (1763-1801), ble henrettet i 1801, og hennes yngre bror, den hellige Karl Hyeon Seong-mun, skulle bli halshogd den 19. september 1846.

Benedikta giftet seg i 1811 med en sønn av den salige Johannes Choe Chang-hyeon (1759-1801), som led martyrdøden i 1801, men etter tre års ekteskap døde hennes mann. Siden hun ikke hadde noen barn, vendte hun da tilbake til sin mors hus. Hun levde et fromt liv i bønn og meditasjon og ble beundret av folkene rundt seg. Hun tjente litt penger ved å sy, men da delte hun ut penger til de trengende. Hun gjorde også store anstrengelser for andre menneskers helliggjørelse, underviste katekumener som ikke kunne lese og skrive, oppmuntret lunkne katolikker, trøstet triste mennesker, tok seg av de syke og døpte barn som var i livsfare. Under misjonærenes besøk samlet hun katolikkene i sitt hus for å forberede dem for sakramentene.

På et tidlig stadium av forfølgelsen i 1839 lå Benedikta, som hadde blitt kateket, i dekning, men hun ble arrestert i juni eller juli. Ettersom regjeringstjenestemennene visste at hun var søster av Karl Hyeon, som myndighetene visste at spilte en viktig rolle som assistent for misjonærene, torturerte de henne enda hardere enn vanlig for å få henne til å avsløre hvor broren gjemte seg. Hun ble avhørt åtte ganger. Politiet torturerte henne ekstra hardt for å få informasjoner om misjonærer, fordi de ønsket å få den belønningen som var utlovt for å arrestere misjonærer. Men deres grådige anstrengelser var forgjeves på grunn av Benediktas sterke vilje. Etter at hun ble flyttet til en høyere domstol, ble hun slått så hardt at hun knapt kunne bevege bena. Sårene på hennes legeme var så dype at blod og puss sivet ut uten stans. I tillegg ble hun syk i fengselet med kolera.

Benedikta sendte et brev til sin bror Karl. Brevet er ikke bevart, men mange katolikker som leste det, ble dypt imponert. Noen timer før sin henrettelse sov hun godt. Hun var glad for å bli tatt med til retterstedet utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul og halshogd den 29. desember 1839 sammen med seks andre katolikker, de hellige Magdalena Han Yeong-i, Peter Choe Chang-heub, Barbara Jo Jeung-i, Elisabeth Jeong Jeong-hye, Barbara Go Sun-i og Magdalena Yi Yeong-deok. Benedikta var 46 år gammel.

Benedikta Hyeong var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54