Den hellige Peter Choe Chang-heub (1787-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

49. Den hellige Peter Choe Chang-heub [Ch’oe Ch’ang-hub] ble født i 1787 i Seoul i Sør-Korea. Han var sønn av en regjeringstjenestemann, som døde da Peter var tretten år gammel. Han var en yngre bror av Johannes Ch’oe, som led martyrdøden i 1801. Kort etter sin fars død begynte Peter å studere katolsk doktrine, men han ble ikke døpt. Siden han var separert fra andre katolikker under forfølgelsen, praktiserte han ikke sin religion særlig godt. I 1815 begynte han å knytte seg til katolikker og lærte sin religion på mytt. Han hadde en varm personlighet og var godt likt av andre.

Under forfølgelsen i 1801 mistet Peter all sin familieeiendom. I denne begredelige situasjonen giftet han seg i 1819 med den hellige Magdalena Son So-byeok (1802-1840), som skulle bli halshogd en måned etter ham, den 31. januar 1840. De fikk elleve barn, hvorav hele ni døde som spedbarn. Deres datter var den hellige Barbara Choe Yeong-i (1819-40), som ble henrettet dagen etter sin mor. I 1821, da koleraen herjet over hele landet og forårsaket mange dødsfall, ble Peter døpt. Etter det oppfylte han alle sine religiøse plikter trofast.

Da misjonærene kom til Korea. ble Peter regnet som en av de mest trofaste katolikkene. Han pleide å si: «Når jeg tenker på den syndene jeg begikk i mine yngre dager, føler jeg at jeg må dø for Gud for å gjøre bot og redde min sjel».

Peter ble arrestert i juni 1839 og ble forhørt og torturert. Hans legeme ble strukket syv ganger og han ble pisket, men han ville ikke fornekte Gud og avslo å avsløre hvor hans medkatolikker oppholdt seg. Han ble grovt torturert også i den høyere domstolen, men han holdt ut med tapperhet. Like før han ble brakt til retterstedet, ba han en tjener i fengselet om å be hans fengslete hustru og datter om ikke å felle tårer, men prise og takke Gud og følge ham i martyriet.

Peter Choe Chang-heub ble tatt med til retterstedet utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul og halshogd den 29. desember 1839 sammen med seks andre katolikker, de hellige Magdalena Han Yeong-i, Barbara Jo Jeung-i, Benedikta Hyeon Gyeong-nyeon, Elisabeth Jeong Jeong-hye, Barbara Go Sun-i og Magdalena Yi Yeong-deok. Han var 52 år gammel da han led martyrdøden. Hustruen Magdalena ble halshogd den 31. januar 1840 og datteren Barbara den 1. februar.

Peter Choe var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51