Den hellige Karl Hyeon Seong-mun (~1797-1846)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

63. Den hellige Karl Hyeon Seong-mun [Hyŏn Sŏng-mun] ble født rundt 1797 i Seoul i Sør-Korea. Han tilhørte en familie som hadde lidd mye for den katolske tro i de bølgene av forfølgelser som hadde feid over landet fra sent på 1700-tallet og fremover. Hans far, den salige Paulus Hyeon Gye-heum [Hyŏn Kye-hŭm] (1763-1801), ble henrettet i 1801, og hans eldre søster, den hellige Benedikta Hyeon Gyeong-nyeon, led martyrdøden den 29. desember 1839. Hans hustru og sønn døde i fengsel i 1839.

Karl viet hele sitt liv til å hjelpe misjonærene og katolikkene. Vatikanets dokumenter priser ham for hans mange bidrag, høye dyder og en varm, vennlig og enkel personlighet. Karl var den som introduserte den hellige biskop Laurentius Imbert MEP i Korea og hjalp den hellige p. Peter Maubant MEP med å komme rundt til ulike misjonsstasjoner. Han tjente som en betrodd assistent for misjonærene.

I 1838, da forfølgelsene startet, ønsket Karl å melde seg selv til myndighetene for å vitne om sin tro, men misjonærene stanset ham fra å gjøre det og ba ham holde seg i live for å ta seg av katolikkene. Før sitt martyrium betrodde biskop Imbert den koreanske kirken til Karl. Dette viser hvor høyt biskopene og det katolske folk satte ham. Karl var kateket, oppmuntret nye konvertitter og reiste rundt til ulike misjonsstasjoner for å samle inn penger til fattige mennesker og pleie menneskenes åndelige liv, og deretter reiste han rundt og delte ut almissene.

Da forfølgelsen var over, skrev han korte historier om martyrene fra forfølgelsen i 1839 (protokollen Gihae) for distribusjon blant katolikkene. Han sendte regelmessig budbringere til Beijing for å ha kontakt med misjonærene. I 1845 ledsaget han personlig Koreas første innfødte prest, den hellige Andreas Kim Tae-gon (som da ennå var diakon), på en farlig reise med båt til Shanghai i Kina. Etter returen til Korea tok p. Kim i hemmelighet opp sin residens i Seoul for å begynne sin prestetjeneste der, og da risikerte Karl sitt eget liv ved å registrere prestens hus i sitt eget navn.

Da Karl hørte om p. Kims arrestasjon den 5. juni 1846, flyttet han alle kirkens penger og eiendeler til et nytt hus han hadde kjøpt. Men ikke lenge etter klarte regjeringsagenter å spore opp Karl i hans nye hus. Bæreren som hadde transportert Karls flyttelass, viste dem veien. Da politiet den 10. juli 1846 stormet inn i huset, fant de fire katolske kvinner som var på besøk i hans hjem, de hellige Agathe Yi Gan-nan, Teresa Kim Im-i, Katarina Jeong Cheol-yeom og Susanna U Sur-im. Alle ble arrestert, inkludert huseieren Karl.

I fengselet oppmuntret Karl de andre katolikkene der. Han ventet på sin egen halshogging med rolig styrke. Noen sier at Karl ble alvorlig torturert, mens andre sier at han var fritatt for tortur. Uansett ble han dømt til døden ved halshogging. Ifølge regjeringsopptegnelser (Heonjong-shillok) [etter kong Heonjong (1834-48)] ble Karl Hyeon Seong-mun dømt til å halshogges den 19. september 1846, og et annet regjeringsregister (protokollen Sungjongwon) viser det samme. Han ble henrettet tre dager etter p. Andreas Kim i Saenamteo i Seoul den 19. september 1846. Han døde fredfylt og tappert i henhold til vitnesbyrd fra Katarina Kim. Han var femti år gammel.

Karl Hyeon var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, santiebeati.it, cbck.or.kr, pl.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49