Den hellige Jonas av Moskva (d. 1461)

Minnedag: 31. mars

Den hellige Jonas av Moskva (d. 1461)

Den hellige Jonas (ru: Iona, Иона) ble født en gang på slutten av 1300-tallet i nær Soligalitsj Солигалич) eller Galitsj i Kostroma Oblast i Russland. Han kom fra en from kristen familie og hans far het Theodor. Han var bare tolv år gammel da han mottok den monastiske tonsuren i et kloster i Galitsj. Derfra flyttet han på slutten av 1420-årene til klosteret Simonov i Moskva, hvor han i noen år utførte en rekke oppgaver.

En gang besøkte den hellige metropolitt Fotios av Moskva (1408-31) klosteret Simonov. Etter en moleben (forbønnsgudstjeneste) velsignet han arkimandritten og brødrene, og han ønsket også å velsigne de munkene som var i arbeid i klosteret. Da han kom til bakeriet, så han Jonas sovende, utslitt av arbeidet. Der han lå og sov, var fingrene på hans høyre hånd formet til en velsignelse. Fotios sa at Jonas ikke skulle vekkes. Han velsignet den sovende munken og forutsa for dem som var til stede, at denne munken skulle komme til å bli en stor hierark i den russiske kirken og lede mange på veien til frelse.

Jonas var en streng vokter av monastiske regler (ustavi eller typikoi), noe han tidvis måtte gjennomgå forfølgelser for. På grunn av sitt dydige liv og sine kunnskaper om kirkens lære ble Jonas i 1431 utnevnt til biskop av Rjazan og Murom av metropolitt Fotios, som han sto svært nær. Samme år (1431) døde Fotios, og metropolittstolen i Moskva ble stående vakant i fem år, med et mellomspill med Gerasim (1433-35). I 1436 ble Jonas valgt til metropolitt av Moskva og hele Russland av storfyrst Basilios II den blinde av Moskva (1425-62) på grunn av sitt dydige og hellige liv. Den nyvalgte metropolitten reiste til Konstantinopel for å bli stadfestet som metropolitt av patriark Josef II (1416-39).

Men kort for dette var den notoriske Isidor av Kiev (1385-1463) etablert som metropolitt av Moskva (1436-41). Han kom fra Thessaloniki i Hellas og ble munk i Konstantinopel. På denne tiden nærmet det bysantinske riket seg sin undergang, og det desperate hoffet i Konstantinopel vurderte alle muligheter som kunne berge riket. De regnet med at det var en sjanse for å bli reddet av vestlige fyrster ved å satse på en religiøs gjenforening med Roma. I 1434 ble Isidor sendt til Basel av keiser Johannes VIII Paleologos (1425-48) som en del av en delegasjon som skulle innlede forhandlinger med konsilet som var samlet der, Det 17. allmenne konsil (Basel – Ferrara – Firenze) (1431-49).

I 1437 ble Isidor utnevnt til metropolitt av Kiev og Moskva og Hele Russland av keiser Johannes VIII Paleologos og patriark Josef II av Konstantinopel (1416-39) for å trekke den russisk-ortodokse kirke inn i kommunion med Den katolske kirke og sikre Konstantinopels beskyttelse mot de invaderende osmanske tyrkerne. Storfyrst Basilios II møtte den nye metropolitten med fiendskap, men Isidor klarte å overtale ham til å alliere seg med katolisismen for å redde det bysantinske imperiet og den ortodokse kirke i Konstantinopel.

Isidor dro i 1437 til Ferrara og senere Firenze, hvor konsilet flyttet i januar 1439, for å delta på fortsettelsen av konsilet i Basel, hvor gjenforeningen med Østkirken var det store temaet. Han ble utnevnt til kardinalprest av pave Eugenius IV (1431-47) og pavelig legat for provinsene Litauen, Livland, hele Russland og Galicia (Polen). På konsilet var Isidor en ivrig talsmann for union. Etter at unionsavtalen var undertegnet, vendte Isidor tilbake til Russland. Han kom til Moskva i påsken 1441 og proklamerte unionen i kirken i Kreml, men han fant at storfyrst Basilios og de fleste av biskopene og folket ikke ville ha noe av den. På Basilios' ordre møttes seks russiske biskoper til en synode, avsatte Isidor og sperret ham inne i klosteret Tsjudov. Etter to års fangenskap unnslapp Isidor i september 1443, og han kom seg til Roma, hvor han døde i 1462.

Etter Isidors avsettelse i 1441 var metropolittstolen vakant i syv år (1441-48). Da ble Jonas enstemmig valgt til metropolitt av Hele Russland. Han ble den 15. desember 1448 konsekrert av russiske hierarker i Moskva uten velsignelse av patriark Gregor III av Konstantinopel (1445-50) – hans godkjennelse av Jonas kom først etter at Konstantinopel falt for tyrkerne i 1453. Dette var første gang russiske biskoper konsekrerte sin egen metropolitt, noe som innebar etableringen av autokefali (selvstendighet) for den russiske kirken. Til tross for sin nye høye stilling fortsatte Jonas sitt monastiske liv som før. Han kaltes nå Jonas av Moskva (ru: Iona Moskovskij; Иона Московский).

I 1451 dro storfyrsten fra Moskva for å samle tropper mot nogaiene eller tatarene, og han overlot byens beskyttelse til Jonas og bojarene. Men da gikk tatarene uventet mot Moskva, brente ned forstedene og gjorde seg klare til et angrep på selve byen. Metropolitt Jonas ledet en prosesjon langs bymurene, mens han under tårer tryglet Gud om å redde byen og folket. Da så han den døende munken Antonios fra klosteret Tsjudov, som var kjent for sitt dydige liv, og han ba ham om å be til den barmhjertige Gud og til Guds Mor om at byen og alle ortodokse kristne måtte bli reddet. Antonios svarte at Guds Mor hadde hørt hierarkens bønner, og at byen og alle ortodokse kristne ville bli spart takket være dem. Han sa at fienden snart ville ta flukten, og at Herren hadde bestemt at bare Antonios skulle bli drept av fienden. Akkurat idet den eldste sa dette, ble han truffet av en fiendtlig pil.

Den hellige Jonas av Moskva, ikon fra 1600-tallet

Eldste Antonios' forutsigelse ble ytret den 2. juli, på festen for «Plasseringen av Guds Mors kappe» (en ortodoks fest til minne om plasseringen av Guds Mors kappe i den vakre kirken St. Maria av Blachernæ (gr: Theotókos tón Blakhernón, Θεοτòκος τών Βλαχερνών) i forstaden Blachernæ (Blakhernai) til Konstantinopel i 458). Det brøt ut forvirring blant tatarene, og de flyktet i frykt. I sitt gårdsrom bygde Jonas en kirke til ære for Plasseringen av Guds Mors kappe til minne om da Moskva ble berget fra fienden.

Jonas tilbrakte mye av sitt episkopat som leder av den russiske kirken med å motsette seg forsøkene på union mellom Øst- og Vestkirken, inkludert den litauiske metropolitten, som truet med å dele provinsen Moskva og ta med seg den vestlige delen, inkludert byen Novgorod, og kanskje føre ortodoksiens vestlige regioner til å gå over til katolisismen. I 1451 tok Jonas under sin kontroll setet i Kiev og dets litauiske bispedømme.

Jonas døde den 31. mars 1461. Han etterlot seg 35 brev, som var enkle og uten mye retorikk. Det begynte snart å skje mirakuløse helbredelser ved hans grav. Under byggingen av den nye Dormisjonskatedralen (Marias innsovning) av stein i Kreml, under metropolitt Filip I (1464-73) og storfyrst Ivan III (1462-1505), ble de intakte relikviene av de hellige hierarkene Kyprian, Fotios og Jonas avdekket og skrinlagt den 27. mai 1472. Denne translasjonen feires den 27. mai. Hans relikvier hviler fortsatt i denne katedralens nordvestre hjørne. Et konsil i den russiske kirken under metropolitt Makarios (1542-63) helligkåret Jonas i 1547 og etablerte hans minnedag på dødsdagen 31. mars. 15. juni nevnes også som minnedag.

Den 5. oktober 1596 etablerte den hellige patriark Job (1589-1605) en synaxis («fellesfest») for å feire de store metropolittene av Moskva, de hellige Peter (1308-26), Alexius (1354-78) og Jonas. Feiringen ble kalt «De hellige hierarker av Moskva og hele Russland» og lagt til 5. oktober. I 1875 foreslo den hellige metropolitt Innocent av Moskva (1868-79) at den hellige metropolitt Filip II (1566-68) ble inkludert sammen med de andre. Den hellige patriark Hermogenes (1606-12) ble lagt til listen i 1913. I 2005 utvidet den russiske kirken listen ved å legge til de hellige Job (1589-1605), Filaret (1821-67), Innocent (1868-79), Makarios I (1879-82), Makarios II (1912-17), Tikhon (1917-25) og Peter (1925-36).

Ionøya (ru: Ostrov Iony; Остров Ионы) (= Jonas' øy), tidligere Ostrov Svjatovij Iony (St. Jonas-øya), er en liten øy i Okhotskhavet i Khabarovsk kraj i Russland som er oppkalt etter ham.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 24.09.2018 - 10:06