Den hellige Johannes av Ratzeburg ( -1066)

Minnedag: 10. november

Den hellige Johannes av Ratzeburg ble født i Irland eller Skottland, og drog derfra til Tyskland der han assisterte den hellige Marianus Scotus i misjonsarbeidet. Fem år etter at han kom til Tyskland ble han utnevnt til biskop av Ratzeburg. På oppfordring av prins Gothescale forkynte han blant slavonerne i kystområdene mellom Elbe og Visla. Han ble halshogd i Rethre i det som før var Øst-Tyskland.

av Webmaster publisert 30.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48