Den salige Johannes Riedgasser (d. 1600)

Minnedag: 28. desember

Den salige Johannes Riedgasser ble født en gang på 1500-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Obermarchtal i Schwaben (nå i delstaten Baden-Württemberg).

Johannes Riedgasser ble i 1591 valgt til abbed i sitt kloster, og dette embetet hadde han til sin død. Den forbilledlige ordensmannen deltok tross sine mange arbeidsoppgaver dag og natt sammen med brødrene i korbønnen. Den salige reformatoren Servatius de Lairvelz (1560-1631), som foretok kanoniske visitasjoner til Obermarchtal, var svært begeistret for Johannes. Ifølge overleveringen fikk han under sin siste sykdom en visjon av den salige Ulrik, en forgjenger som abbed.

Han døde en hellig død i 1600. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 28. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48