Ulrik av Obermarchtal (d. 1187)

Minnedag: 26. februar

Den salige Ulrik (Ulrich) ble født på begynnelsen av 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Mönchsrot i Rot ved elven Rot (Rot an der Rot) ved Memmingen i Oberschwaben i Baden-Württemberg.

Dette klosteret var grunnlagt i 1126 av ordensgrunnleggeren Norbert av Xanten, den senere biskop av Magdeburg, på land som han hadde fått av Hemma av Wildenburg. Klosterets første prior eller prost (ty: Propst) ble den hellige Burchard (1126-40). Burchard ble etterfulgt av den salige Odino (1140-82). Samtidig ble klosteret oppgradert fra et prosti til et abbedi, og han ble klosterets første abbed.

Ulrik ble i 1171 sendt av abbed Odino til den nye grunnleggelsen Obermarchtal i Schwaben (nå i delstaten Baden-Württemberg), hvor han i 1179 etterfulgte den salige Eberhard (1171-79) som prost. Han var en god hyrde som var opptatt av det åndelige liv i sitt kloster og som dulgte ordensregelen nøye. Under et bilde hvor Ulrik fremstilles som salig, står det:

In virtute silentii ita emicuit, ut sese / supra se levarit; ita mortificatus vixit, / ut ne minimam offensionis ansam alicui / umquam videatur praebuisse; / Divino Angelorumque colloquio / intentus saepius.

Ulrik døde den 26. februar 1187 og ble gravlagt i samme grav som sin forgjenger Eberhard. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 26. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54