Den hellige Julian av Novara ( -~390)

Minnedag: 31. januar

Den hellige Julian av Novara ( -~390)

Den hellige Julian (it: Giuliano) knyttes i sin biografi til en annen helgen, den hellige Julius (it: Giulio). Ifølge noen kilder var de brødre, mens andre forskere mener at det bare er snakk om sammenblanding av to navn på en og samme person. Historiske data om dem finnes ikke.

Ifølge den eldste biografien fra 600-tallet var de brødrene grekere og levde på 300-tallet. De fikk en kristen oppdragelse av sine foreldre og ble klerikere; Julius prest og Julian diakon. De flyttet til Italia på grunn av sin misnøye med kjetternes feil og for å slippe unna deres forfølgelser. De fikk i oppdrag av keiser Theodosios I den Store (379-95) å vie seg til å gjøre om hedenske templer til kristne kirker.

De slo seg først ned i Aqua Salvia ved Roma før de krysset halvøya mens de forkynte og bygde et forbløffende antall kirker før de slo seg ned på øya i innsjøen Orta. Der bygde de en kirke nr 99 i Gozzano og nr 100 på øya i innsjøen Orta i Alto Novarese i regionen Piemonte i Nord-Italia, viet til de hellige apostlene Peter og Paulus. Kirken i Gozzano var viet til den hellige Laurentius, og der ble Julian værende til han døde og ble gravlagt i kirken. Julius bosatte seg på øya, døde der og ble gravlagt i kirken der. Av disse to kirkene er det ingenting tilbake og de nåværende stammer fra før 800-tallet.

I Martyrologium Romanum minnes Julius alene den 31. januar, satt inn da Martyrologium Romanum ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Ferrari har også med Julin den 7. januar. Vi velger å minnes dem sammen den 31. januar.

Relikviene av Julius er fortsatt på øya i innsjøen Orta, mens relikviene av Julian i 1360 ble flyttet til en ny kirke i Gozzano som var viet til ham.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48