Den hellige Julius av Novara ( -~390)

Minnedag: 31. januar

Den hellige Julius av Novara ( -~390)

Den hellige Julius' (it: Giulio) kult er svært levende i området rundt innsjøen Orta i Alto Novarese i regionen Piemonte i Nord-Italia, hvor det eksisterer en kirke som opprinnelig skal være bygd av ham og hvor han er gravlagt. Historiske data om ham finnes ikke. I hans biografi knyttes han til en annen helgen, den hellige Julian (it: Giuliano). Ifølge noen kilder var de brødre, mens andre forskere mener at det bare er snakk om sammenblanding av to navn på en og samme person.

Ifølge den eldste biografien fra 600-tallet var de brødrene grekere og levde på 300-tallet. De fikk en kristen oppdragelse av sine foreldre og ble klerikere; Julius prest og Julian diakon. De flyttet til Italia på grunn av sin misnøye med kjetternes feil og for å slippe unna deres forfølgelser. De fikk i oppdrag av keiser Theodosios I den Store (379-95) å vie seg til å gjøre om hedenske templer til kristne kirker.

De slo seg først ned i Aqua Salvia ved Roma før de krysset halvøya mens de forkynte og bygde et forbløffende antall kirker før de slo seg ned på øya i innsjøen Orta. Der bygde de en kirke nr 99 i Gozzano og nr 100 på øya, viet til de hellige apostlene Peter og Paulus. Kirken i Gozzano var viet til den hellige Laurentius, og der ble Julian værende til han døde og ble gravlagt i kirken. Julius bosatte seg på øya, døde der og ble gravlagt i kirken der. Av disse to kirkene er det ingenting tilbake og de nåværende stammer fra før 800-tallet.

I Martyrologium Romanum minnes Julius alene den 31. januar, satt inn da Martyrologium Romanum ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Relikviene av Julius er fortsatt på øya i innsjøen Orta, mens relikviene av Julian i 1360 ble flyttet til en ny kirke i Gozzano som var viet til ham.

De hellige Audentius av Milano og Julius av Novara

I en biografi om Julius skrevet enten før 700/800-tallet eller på 1000-tallet opptrer den hellige unge adelsmannen Audentius, opprinnelig en romersk senator fra Milano som reiste for å besøke Julius på øya i Orta. Han ble slått av Julius' hellighet og ga ham sin støtte, moralsk og økonomisk, til det evangeliseringsarbeidet han drev. Det utviklet seg et nært vennskap mellom dem, noe som førte til at Julius foreslo at Audentius skulle gravlagges sammen med ham. Audentius svarte at han allerede hadde forberedt en grav i byen.

Men da han døde, fikk familien brakt hans legeme til øya, hvor i mellomtiden Julius var etterfulgt av presten Elias. Han plasserte Audentius' legeme ved siden av Julius', og ganske snart begynte også han å æres som helgen. Det ble bygd en kirke til hans ære i Pettenasco, et senter på østsiden av innsjøen og et stykke fra øya. På dette stedet hadde han ifølge Julius' biografi en villa hvor han pleide å bo når han ikke var i byen.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48