Den hellige Justina av Lentini (d. 262)

Minnedag: 10. januar

Den hellige Justina (it: Giustina) levde på 200-tallet i Lentini i provinsen Siracusa på Sicilia i Italia. Hun var kusine av den hellige Tekla av Lentini, som var både adelig og velstående, mens kusinen var hennes tjenerinne. Vi vet ikke mye om henne, men hennes historie er sammenvevd med Teklas og ikke minst knyttet til hendelsene rundt de hellige brødrene Alfius, Cyrinus og Filadelfus (it: Alfio, Cirino e Filadelfo), som led martyrdøden i Lentini i 253 under den tyranniske guvernøren Tertullus.

Justina var en jomfru som var høyt elsket og verdsatt for sin enkelhet. Som barn var hun blitt blind på det ene øyet. Hun hjalp sin kusine Tekla, som hadde fått en sykdom som lammet henne i bena og lenket henne til sengen i seks lange år. Ingen lege var i stand til å helbrede henne, så hun underkastet seg Guds vilje og forberedte seg på å dø. Men så hørte hun om de underverkene som var utført av de tre brødrene Alfius, Cyrinus og Filadelfus i Kristi navn på veien fra Roma til Lentini, hvor de satt fengslet. Hun klarte å få møte dem, og full av håp ba hun dem om å gå i forbønn for hennes helse. Hun våknet opp fullstendig helbredet, og deretter kunne hun gå til fengselet for å takke de tre unge mennene. Deretter fortsatte hun å besøke dem hver dag i hemmelighet sammen med sin kusine og tjener Justina for å hjelpe dem, trøste dem og bringe dem mat.

En natt mens hun sammen med Tekla brakte omsorg og trøst til de tre brødrene i fengselet, tok Alfius bandasjene av hennes sår, og mirakuløst fikk hun synet tilbake. Takknemlig mot Gud og hans hellige begynte hun etter mirakelet sammen med Tekla å arbeide for de fattige og trengende i byen. De tre brødrene ble martyrdrept den 10. mai 253, og Justina var til stede i deres begravelse. Etter at forfølgelsen mot de kristne avtok, var hun også med på å bygge opp Kirken i Lentini.

Hennes tilstedeværelse var stille, men aktiv, ydmyk og hardt arbeidende, og selv om hennes skikkelse nesten er overskygget av hennes kusine Teklas hellighet, er Justina fortsatt en populær helgen i Lentini, som også en gate i byen er oppkalt etter.

Hun døde en hellig død den 10. januar 262. I malerier i hvelvet i kirken Madre di Lentini kan man beundre Justina, alltid ved siden av Tekla, samt på skapet i sakristiet, hvor de to helgenene er avbildet i naturlig størrelse. En liten hyllest til en helgen som gjennom sin ydmykhet har gitt en gave som er verdifull for Gud. Hennes minnedag er dødsdagen 10. januar, samme dag som Tekla.

Kilder: benedettidalsignore.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03