Den hellige Kallinikos av Gangra (200-t?)

Minnedag: 29. juli

Den hellige Kallinikos (gr: Καλλινικος; lat: Callinicus) levde på 200-tallet (?) i Lilleasia. Han kom fra Kilikia og ble fra barndommen oppdratt i den kristne tro. Han sørget over at så mange villedete mennesker ville lide i all evighet fordi de dyrket avguder, så han gikk gjennom byer og landsbyer for å forkynne Jesus Kristus og hans lære for hedningene, og ved hjelp av Guds ord omvendte han mange til kristendommen.

Men i Ancyra i Galatia (i dag Tyrkias hovedstad Ankara) ble han arrestert og brakt for retten for en guvernør ved navn Sacerdonus, en voldsom forfølger av kristne. Under trusler om tortur og død ga guvernøren ordre om at han skulle ofre til avgudene. Men fryktløst erklærte Kallinikos at han ikke var redd for martyriet, siden alle som tror på Kristus, mottar fra ham styrke i prøvelser, og gjennom døden arver de et evig velsignet liv. Da slo de ham brutalt med oksesener og rev opp kroppen hans med jernkroker, men han holdt ut alt sammen med tålmodighet og ro. Dette gjorde Sacerdonus enda mer rasende, og han ga ordre om at sandaler med skarpe nagler skulle plasseres under helgenens føtter, og at de skulle drive ham med pisker til byen Gangra for å brennes.

Gangra var den viktigste byen i Paflagonia i Lilleasia (i dag i Tyrkia). Gangveien dit var vanskelig, og de soldatene som fulgte den dømte, var svake av tørst. I desperasjon begynte de å trygle den hellige om å be til Gud om vann. Den dødsdømte syntes synd på sine plageånder, og ved Guds hjelp fikk han en mirakuløs kilde til å springe frem fra en stein. De forbløffede soldatene ble fylt av sympati med sin redningsmann, og de ville til og med sette ham fri. Men frykten for selv å bli henrettet tvang dem til å fortsette med ham.

I Gangra takket Kallinikos full av glede Gud, som hadde sikret ham martyriets krone. Han gikk inn i de voldsomme flammene i en ildovn og oppga sin sjel til Gud. Hans legeme, som forble uskadet, ble ærbødig gravlagt av troende. Den hellige Simeon Metafrastes (d. ca 1000) forteller detaljert om hans martyrium, og han æres høyt i de østlige kirkene. Hans minnedag er 29. juli både i Martyrologium Romanum og hos de ortodokse. Over hans grav ble det reist en basilika, hvor patriark Makedonios II (495-511) er gravlagt.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org, ocafs.oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. november 2011

av Per Einar Odden publisert 18.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05