Den hellige Kieran av Clonsast (500-t)

Minnedag: 30. april

Den hellige Kieran levde trolig på 500-tallet i Irland. Han er skytshelgen for Clonsast (Cluain Sosta, Cluana Sosta) i sognet Kilcock (Ceall Choga) i baroniet Ikeathy and Oughterany i grevskapet Kildare i den østlige irske provinsen Leinster. Hana minnes den 30. april i martyrologiet fra Tamlacht.

Mange mener at det her er snakk om den mye mer kjente hellige Kieran av Saighir, for sognekirken i Kilcock har sitt navn etter den hellige Cocca av Kilcock (Coga), og Coga kan være en hypokoristisk form (gr. ὑποκoριστικος; hypokoristikos; det vil si kjælenavn) av Cocha, navnet på Kieran av Saighirs fostermor. Men hun kalles vanligvis den hellige Cocha av Ross-Benchuir (av Kilcoe) i grevskapet Cork.

Kieran er et irsk navn som kommer fra det irske ordet Ciar som betyr mørk eller svart. Navnet betyr «den lille mørke», «mørk prins» eller «den mørkhårete». Ciar kan knyttes tilbake til Ciar, sønn av Fergus, konge av Ulster. Ordet kan også knyttes til andre navn, som Kerry, som betyr «Ciars folk». Listen over homonyme helgener regner opp tyve (angivelig forskjellige) helgener ved navn Kieran, og tretten av dem opptrer også i martyrologiene. De fremste helgenene av dette navn er de hellige Kieran av Saighir (d. ca 530) (Kieran den eldre) og Kieran av Clonmacnoise (ca 515-ca 549) (Kieran den yngre).

Kilder: Ó Riain, CE, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 13.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04