Den hellige Cocca av Kilcock (500-t)

Minnedag: 6. juni

Ikon av Cocca i kirken i Kilcock Den hellige Cocca (Coga, Coca, Coc, Cucca, Cuach, Cuaca, Coningen, Coinengean) levde på 500-tallet i Irland. Hun er skytshelgen for Kilcock (Cella Cocae, Ceall Choga) ved elven Rye i baroniet Ikeathy and Oughterany i grevskapet Kildare på grensen til grevskapet Meath, begge i den østlige irske provinsen Leinster. Det er usikkert når Cocca kom til Kilcock. Det hevdes at hun ledet en kommunitet av nonner som abbedisse. I tillegg til kirken ved elven Rye i Kilcock har hun også et annet lokalt minnesmerke, nemlig Tubbermochocca eller Coccas hellige kilde.

En notis til indeksen for martyrologiet fra Donegal som ble laget av Michéal Ó Cléirigh, refererer til denne helgenens kirke og plasserer den i Midhe, en dagsreise fra Dublin. Utvilsomt mente han Kilcock ved elven Rye, som i gammel tid skilte territoriet til Midhe (Meath) fra Leinster. Denne notisen fortsetter med å nevne helgenens marked, festdag og kirke (teampall), men bortsett fra at hun inkluderes på listen over de helgener som feires den 6. juni, er lite kjent om henne.

Foruten minnedagen 6. juni står hun også i Donegal-martyrologiet under 8. januar: «Cuach, jomfru, fra Cil-Cuaigh i Cairbre na Ciardha», og igjen i samme martyrologium under 29. april som Coningen. Begge oppføringene er trolig snakk om den hellige Cocha av Ross-Benchuir (Cóch), den hellige Kieran av Saighirs fostermor. Det har vært foreslått at hun var den samme som denne Cocha, og til støtte for dette er det i sognet Kilcock et sted ved navn Clonsast, som kan være det Cluain Sosta som martyrologiene den 30. april tilskriver en helgen ved navn Kieran (se den hellige Kieran av Clonsast).

Jomfruen Coningen skal ha vært disippel av Daltha av Mac Tail, biskop av Kilcullen. Det hevdes at hun var søster av den hellige Kevin av Glendalough og halvsøster av den hellige Attracta og andre helgener, og hennes levebrød skal ha vært å brodere kirkelige messeklær, inkludert til den hellige Kolumba. Men det må nevnes at den irske hagiografen og historikeren John Colgan OFM (1592-1658), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, betrakter dette som en annen person enn hun som var skytshelgen for Kilcock.

I Kildare er kulten for henne også attestert i Tobercocka i sognet Lackagh i baroniet Offaly West, og enda lenger unna synes hun å ha gitt navn til Kilcock i sognet Kilmore i grevskapet Roscommon i den vestlige provinsen Connacht. hvor hennes kult trolig fulgte den for den hellige Brigida av Kilbride (Brighid), skytshelgen for Kilbride i samme sogn.

Ulike forfattere har foreslått til sammen fire ulike helgener fra den tidlige kristne perioden som de mener kunne ha vært den Cocca som assosieres med Kilcock (under navnet Coca). Den første er som nevnt av Ross-Benchuir i grevskapet Clare med minnedag den 29. juni. På grunn av avstanden mellom det vestre Munster og det nordlige Leinster er det usannsynlig at hun var den Coca som assosieres med Kilcock.

Den andre helgenen var kjent som Coca, men også som Ernact. Hun ble ifølge minst en forfatter feiret den 6. juni (Joyce: Irish Placenames). Det synes som om Ernact kan ha vært en separat helgen med festdag 8. januar, en dato som også assosieres med Coca. Hun var en jomfru som var kjent for å lage og reparere messeklær. Ernact ble assosiert med Duneane i grevskapet Antrim i den nordlige provinsen Ulster og ble gravlagt i Tamlacht i grevskapet Armagh i Ulster. Det kan være snakk om den hellige Ergnad av Ulster (Ercnact, Ercnacta) som minnes den 8. januar.

Den tredje helgenen var kjent som Coiningean og Cuach. Hun levde på 500-tallet og var assosiert med kirken i Fionnmugh og også Killeencormack, hvor man mente at hun var gravlagt. Noen beretninger mener at hun var søster av en rekke tidlige kristne helgener, inkludert Kevin av Glendalough. Hun var elev av biskop Mac Tail av Kilcullen og det synes som om det var en slags konflikt mellom dem. Det er kjent at presteskapet i Leinster tok hennes side og forsømte Mac Tail. Dette må ha skjedd før 549, da Mac Tail døde. Festen for St Coiningean ble feiret den 29. april og samme dag ble hun feiret i Skottland.

Den fjerde hellige Coca ble kalt Cuach og kan være den samme som den forrige, selv om hennes minnedag var 8. januar. Hun kalles i mange skrifter Cuach jomfru av Cill-Cuaigh i Caibre na Ciardha (et underkongerike i Carbury). Dette Cill-Cuaigh har blitt identifisert som Kilcock på grunn av nærheten mellom Carbury og Kilcock. Imidlertid er det en viss tvil om dette ettersom underkongeriket Carbury ikke strakte seg øst for Johnstownbridge. I tillegg lå Carbury i den tidlige kristne perioden i kongeriket Meath, mens Kilcock lå i Leinster. Et sted i baroniet Carbury, trolig kirken Kilcooney i townland (liten geografisk enhet i Irland) Collinstown, kan også være en mulig lokalisering av denne grunnleggelsen.

Men den gamle kalenderen over irske helgener som ble skrevet i 1630, hadde en St Coca med festdag den 6. juni. Det er mulig at det var Cuach av Carbury som kan ha hatt en andre fest den 6. juni. Alternativt kunne hun ha vært en lokal misjonær som det ikke er bevart andre detaljer om enn stedsnavnet Cill Coca.

Kilder: Benedictines, Bunson, Ó Riain, celt-saints, kildare.ie, brigid-undertheoak.blogspot.com, seamuscullen.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. november 2011

av Per Einar Odden publisert 05.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05