Den hellige Kornelius av Pskov (1501-1570)

Minnedag: 20. februar

Den hellige Kornelius av Pskov (1501-1570)
Med disippelen Bassian

Den hellige Kornelius ble født i 1501 i Pskov (tidligere stavet Pleskov; latv: Pleskava; est: Pihkva; ty: Pleskau), en gammel by ved elven Velikaja i det nordvestre Russland, to mil øst for grensen til Estland. Hans foreldre het Stefan og Maria og kom fra en adelsfamilie. For å gi sønnen en utdannelse sendte de ham til klosteret Mirozj, hvor han arbeidet under veiledning av en eldste. Han laget lys, hogde ved, studerte, transkriberte og utsmykket bøker og malte ikoner. Etter å ha avsluttet sine studier, vendte Kornelius tilbake til foreldrenes hjem, fast bestemt på å bli munk.

En gang tok statstjenestemannen Misiur Munekhin med seg Kornelius til klosteret Pskovo-Petsjerskij eller «Huleklosteret i Pskov», ute i skogen fem mil fra Pskov, ved grensen til Estland. Det var da i en verre tilstand enn noen annen kirke i Pskov. Naturens skjønnhet og den høytidelige liturgien i hulekirken der gjorde så sterkt inntrykk på Kornelius at han forlot barndomshjemmet for godt og mottok den monastiske tonsuren i Pskovo-Petsjerskij. I 1529 ble den 28-årige Kornelius valgt til hegumen (abbed) og dermed leder for klosteret. I hans tid nådde klosteret sitt høydepunkt, og antallet munker steg fra femten til 200. Dette antallet ble ikke oversteget under noen senere abbed.

Kornelius' aktiviteter strakte seg langt ut over klosterets grenser. Han spredte den ortodokse tro til esterne som bodde rundt klosteret, han bygde kirker, hospitser, barnehjem for foreldreløse og dem i nød. Under en fryktelig pest i regionen Pskov gikk Kornelius gjennom de pestinfiserte landsbyene for å gi kommunionen til de levende og synge begravelsesliturgier for de døde. Under Livlandskrigen (1558-82), en langvarig militær konflikt mellom Russland og en varierende koalisjon av Danmark, storhertugdømmet Litauen, kongedømmet Polen og Sverige om kontrollen over Livland (en del av dagens Estland og Latvia), forkynte Kornelius kristendommen i de okkuperte byene, bygde kirker og delte sjenerøst ut hjelp fra klosterets forrådslagre til esterne og livlenderne som led under krigen. I klosteret pleide og fødde han uselvisk de skadde og lemlestede, oppbevarte de døde i hulene og skrev deres navn inn i klosterets Synodikon for evig ihukommelse.

I år 1560, på festen for Guds Mors innsovning, sendte Kornelius et stykke prosfora (velsignet brød) og vievann som en velsignelse til de russiske styrkene som beleiret byen Thellin. Samme dag overga tyskerne byen. I 1570, da et bispesete ble opprettet i livonske Jurijev, ble en viss hegumen Kornelius utnevnt til biskop av Jurijev og Velyansk (Thellin). Noen har identifisert ham med Kornelius av Pskov, men dette medfører ikke riktighet.

Kornelius var en stor bokelsker, og i klosteret var det en stor samling av bøker. I 1531 skrev han verket «En beretningen om opprinnelsen til Petsjersk-klosteret. Midt på 1500-tallet tok huleklosteret over tradisjonen med krønikeskriving fra klosteret Spaso-Eleazarov i Pskov. I begynnelsen av krøniken var de to første Pskov-krønikene fra 1547 til 1567. I tillegg etterlot hegumen Kornelius en betydelig Synodikon for ihukommelse av klosterets avdøde brødre og velgjørere, og fra 1568 begynte han minneboken Kormovaja kniga. Han skrev også en beskrivelse av klosteret og en beskrivelse av miraklene utført av Petsjersk-ikonet av Guds mor.

Kornelius utvidet og forskjønnet klosteret, han utvidet klosterhulene ytterligere, han flyttet trekirken for De førti martyrer av Sebasteia utenfor klosterets klausur til klosterporten, og på stedet hvor den hadde stått, bygde han en kirke viet til Guds Mors bebudelse i 1541. I 1559 bygde han en kirke viet til Den helligste Guds Mors beskyttelse.

Klavdij Lebedev (1852-1916): Tsar Ivan den Grusomme ber hegumen Kornelius om å få motta tonsuren i klosteret

Huleklosteret lå ved den russiske statens grenser, så det var ikke bare et fyrtårn for ortodoksien, men også et festningsverk mot Russlands ytre fiender. I 1558-65 bygde Kornelius derfor en massiv steinmur rundt klosteret, og over de hellige portene bygde han en steinkirke viet til St. Nikolas og betrodde beskyttelsen av klosteret til ham. I kirken var det et skulpturelt treikon av «Nikolas krigeren». Men tsar Ivan den Grusomme (1547-84) lyttet til ondsinnet sladder og trodde Kornelius forberedte et opprør.

I krøniken som ble samlet av hierodiakonen Pitirim fortelles det om Kornelius' martyrdød: «Denne salige hegumenen Kornelius (…) var hegumen i 41 år og to måneder. Ikke bare som munk, men også ved sin fasting og sitt hellige liv, var han et bilde på frelsen (…) i disse tidene var det mye uro i det russiske land. Til slutt sendte den verdslige tsaren [Ivan den grusomme] ham fra dette fordervelige liv til den himmelske kongen i de evige boliger, den 20. februar 1570, i hans 69. år». Denne informasjonen befinner seg på en keramisk plate i den keramiske overdekningen av Kornelius' grav.

I de gamle manuskriptene fra den hellige Sergius av Radonezjs (ca 1314-1392) Treenighetskloster (Troize-Sergijevo-lavraen) står det skrevet at hegumen Kornelius kom ut fra klosterporten med et kors for å møte tsar Ivan, som halshogde ham med sine egne hender. Men han angret straks sin ugjerning og bar liket til klosteret. Stien som ble farget rød av Kornelius' blod der tsaren bar hans legeme til Dormisjonskirken, ble kjent som «Blodstien». Bevis på tsarens bot var den sjenerøse erstatningen han betalte huleklosteret i Pskov etter Kornelius' død. Hegumen Kornelius' navn ble innskrevet i tsarens Synodikon.

Kornelius' legeme ble satt inn i veggen i «hulen formet av Gud», hvor det ble værende i 120 år uten forråtnelse. I år 1690 fikk metropolitt Marcellus av Pskov og Izborsk relikviene overført fra hulene til Dormisjonskatedralen og plassert i en ny krypt i veggen. Den 17. desember 1872 ble relikviene av Kornelius overført fra den gamle graven til et relikvar av kopper og sølv. I 1892 ble de plassert i et nytt relikvar. Man antar at martyrens liturgi ble skrevet i anledning avdekkingen av relikviene i 1690.

Kornelius' minnedag som martyr er 20. februar. Noen kilder skriver at hans disippel, munken Bassian (Pasian) ble halshogd sammen med ham.

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49