Den hellige Landelin av Ettenheimmünster (d. ~640)

Minnedag: 21. september

Legemsstor statue av den hellige Landelin i valfartskirken Sankt Landelin i Ettenheimmünster
Skytshelgen for barn og mot øyelidelser

Den hellige Landelin (Landolin, Landelinus) ble født på 500-tallet i Skottland eller Irland. Hans legendariske biografi fra 1200-tallet forteller at han skal ha vært en kongssønn som på begynnelsen av 600-tallet forlot hjemmet for å leve som eneboer. Han kom til Ortenau i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland, hvor han var en av de første kristne misjonærene. Han bodde en tid hos en mann ved navn Edulf (Edulph), men senere trakk han seg tilbake til større ensomhet i skogen ved Ettenheimmünster i Ortenau.

Der levde eneboeren i harmoni med naturen, og ofte kom det vilt til hans hytte og spiste av hånden til den fromme mannen. Dette ergret jegerne til den hedenske stammefyrsten grev Gisko (Gisiko), som behersket området gjennom sine menn fra den nærliggende borgen Gisenburg. De holdt Landelin for å være en simpel vilttyv, så de sendte hundene sine på ham. Men da de klynkende hundene krøp sammen foran eneboeren og ikke gjorde ham noe, var jegerne overbevist om at han var en trollmann, så de overfalt ham og drepte ham ved å hogge hodet av ham. Han æres derfor som martyr. Dette skjedde ifølge helgenkalenderen den 21. september 640 (eller rundt 680).

På stedet hvor Landelins blod trengte ned i grunnen, heter det at det strømmet frem fem helbredende kilder: en ved hodet og en ved hver av føttene og hendene. Noen kvinner som kom langs veien, fant liket av den myrdete eneboeren (andre sier at det var Edulf og hans hustru og døtre). De laget en båre og ville trekke ham til begravelsesstedet. En av disse kvinnene var blind og etter at hun hadde berørt liket og deretter strøket seg over øynene med sine blodflekkede hender, fikk hun synet tilbake.

Da liktoget kom til stedet hvor sognekirken i Münchweier nær Ettenheimmünster i dag står, ble liket så tungt at kvinnene måtte ta en pause. Da de ville fortsette, veide den døde så mye at de ikke klarte å løfte ham opp. Kvinnene innså at dette var et tegn fra himmelen, så de gravla Landelin på stedet. Der ble det senere reist en mye besøkt velfartskirke. Der ligger hans enkle middelalderske gravstein bak høyalteret i kirken og markerer graven.

Bysterelikvar av den hellige Landelin av Ettenheimmünster (1506) i valfartskirken Sankt Landelin i Ettenheimmünster

I nærheten av hans grav oppsto med tiden en liten kommunitet av munker, som biskop Widegern av Strasbourg rundt 728 gjorde om til en cella monachorum, det lille klosteret Mönchszell. Widegerns etterfølger, biskop Etto av Strasbourg, stadfestet sin grunnleggers grunnleggelse og forpliktet munkene på den hellige Benedikts regel. I dagens Ettenheimmünster, hvor Landelin hadde levd som eneboer og var blitt drept som martyr, skjedde det så mange mirakler at pilegrimer begynte å strømme til, og flere skogseremitter bygde seg celler der. Rundt 763 lot biskop Etto bygge et nytt kloster der som ble kalt Monasterium Ettonis («Ettos kloster») etter ham. Det hadde et stort badehus for fattig og rik.

Med sekulariseringen i 1803 ble klosteret oppgitt og noen år senere revet. Den barokke valfartskirken, som hadde erstattet den gamle i 1764, ble sognekirke. Et bysterelikvar i sølv, som regnes som et av de betydeligste verkene i gullsmedkunsten i Oberrhein, kan beundres i korrommet.

Landelins kult er bevitnet fra 1000-tallet i Ortenau (Ettenheimmünster og Münchweier) og Strasbourg. Ettenheimmünster lå tidligere i bispedømmet Strasbourg, men ligger i dag i erkebispedømmet Freiburg im Breisgau. I Ettenheimmünster befinner det seg et praktfullt relikvar fra 1506. Siden hans kult er begrenset til det gamle bispedømmet Strasbourg (Alsace og Mittelbaden), er det bare der det finnes avbildninger av ham. De viser scener fra hans legende, men typiske attributter finnes ikke.

Hans minnedag er 21. september, bortsett fra i erkebispedømmet Freiburg im Breisgau, hvor han feires den 22. september. Han er ikke identisk med den hellige abbed Landelin i Belgia (d. ca 686). Han regnes som skytshelgen for barn og mot øyelidelser, og derfor er det mange pilegrimer som fortsatt skyller sine øyne med vann fra Landelinsquelle. I nærheten av hans grav befinner det seg fem kilder.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49