Den hellige Lybe av Palmyra og to ledsagere (d. 303)

Minnedag: 15. juni

De hellige Eutropia og Leonis

De hellige Lybe (Libya), Leonis og Eutropia var jomfruer fra regionen Palmyra i Syria. De led martyrdøden i Sybapolis (Sibapolis) i regionen Palmyra, rundt 303 under keiser Diokletian (284-305; d. 311). Lybe ble halshogd, Leonis, hennes søster, døde på bålet og den tolvårige slavejenta Eutropia ble etter dommerens ordre brukt som målskive for bueskytteres øvelsesskyting. Deres minnedager er 15. juni.

Den hellige Febronias relikvier ble brakt fra Nisibis til Konstantinopel da Nisibis i 363 kom på persernes hender. De havnet i kirken Johannes Døperen eller Forløperen (Ιωάννης ο Πρόδρομος). Der ble også de hellige jomfruene og martyrene Lybe, Leonis og Eutropia æret, som en tid før hadde lidd martyrdøden i Sibapolis. Dette førte trolig til den feilaktige oppfatningen at også Febronia ble drept i Sibapolis.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 1999

av Webmaster publisert 25.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49