Den salige Ludvig Flores (1570-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Flores [Frarijn] ble født i 1570 i Antwerpen i de daværende spanske Nederlandene, i dag Belgia. Han dro sammen med sine foreldre til Mexico, hvor han sluttet seg til dominikanerne (Ordo Praedicatorum - OP). Etter å ha tjent som novisemester ble han i 1602 sendt til Filippinene. Mens han var på vei til Japan sammen med den salige Peter Zuñiga, ble skipet i 1620 tatt av nederlandske protestantiske sjørøvere, brakt til Firando og overlevert til japanerne. Han ble torturert og satt i fengsel i to år.

Til slutt ble han brent levende i Nagasaki den 19. august 1622 sammen med Peter Zuñiga. Den salige Joakim Firayama, som var kaptein på skipet som ble tatt av sjørøverne, ble halshogd sammen med mannskapet på tolv, som var kristne og medlemmer av Brorskapet av den hellige Rosenkrans: De salige Leo Sukeiemon, Johannes Foyamon, Mikael Diaz, Markus Shineiemon, Thomas Koyanangi, Antonius Yamanda, Jakob Denshi, Laurentius Rokuyemon, Paulus Sanchiki, Johannes Yango, Bartolomeus Mofioie og Johannes Nangata.

Ludvig ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 34 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs minnedag er dødsdagen 19. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49