Den salige Mikael Diaz ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Mikael Diaz var en spansk kjøpmann ombord på skipet til den salige Joakim Firayama som i 1620 fraktet de salige misjonærene Ludvig Flores og Peter Zuñiga fra Filippinene til Japan. De ble tatt av nederlandske protestantiske sjørøvere, brakt til Firando og overlevert til japanerne.

Etter to år ble Peter og Ludvig til slutt brent levende i Nagasaki den 19. august 1622. Kaptein Firayama ble halshogd sammen med mannskapet på tolv, som var kristne og medlemmer av Brorskapet av den hellige Rosenkrans. I tillegg til Mikael var det de salige Leo Sukeiemon, Johannes Foyamon, Markus Shineiemon, Thomas Koyanangi, Antonius Yamanda, Jakob Denshi, Laurentius Rokuyemon, Paulus Sanchiki, Johannes Yango, Bartolomeus Mofioie og Johannes Nangata.

Mikael ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 39 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Mikaels minnedag er dødsdagen 19. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52