Den salige Lucia de Freitas ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Lucia de Freitas ble født i Japan, men giftet seg med en portugiser, Filip de Freitas. Hun ble fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). Hun ga ly til den salige fransiskanerpateren Richard av St. Anna, og derfor ble hun arrestert. Selv om hun var over 80 år gammel, forsvarte hun sin tro overfor myndighetene. Hun ble brent levende i Nagasaki sammen med den salige jesuittpateren Karl Spinola og 20 andre den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 30 andre ble halshogd i Nagasaki.

Lucia ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 61 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Lucias minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49