Den hellige Lucius av Kyrene (1. årh)

Minnedag: 6. mai

Den hellige Lucius (Lukius, Lukios) av Kyrene tilhørte menigheten i Antiokia og omtales i Apostlenes Gjerninger da de hellige Paulus og Barnabas ble sendt ut: «I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen, pleiebror til fyrst Herodes, og dessuten Saulus» (Apg 13,1).

En utenombibelsk tradisjon forteller at Lucius ble den første biskop av Kyrene, som ligger i Libya. Det hevdes at både han og Simeon hadde mørk hudfarge. Hans minnedag er 6. mai.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49