Den hellige Simeon Niger (1. årh)

Minnedag: 4. januar

Den hellige Simeon Niger var fra Antiokia og omtales i Apostlenes Gjerninger: «I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen, pleiebror til fyrst Herodes, og dessuten Saulus» (Apg 13,1). Han hadde trolig mørk hudfarge, noe som gjør at han av mange identifiseres med Simon av Kyrene, som lå i Libya.

Simeon står ikke på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Men noen ganger regnes to ekstra disipler blant de sytti, slik at tallet kommer opp i 72. (Antallet disipler er 70 i manuskripter fra Alexandria og Caesarea, men noen av de eldste håndskrifter fra Alexandria vesten (Roma) har 72, både i Luk 10,1 og i Luk 10,17.) Simeon er den andre av disse «ekstra» disiplene og står som nr. 72 på den utvidete listen. Dermed kommer antallet disipler opp i 72, som er 7 x 12.

Vi forsikres av den hellige Epifanius av Salamis på Kypros at denne Simeon var en disippel. Han skriver: «Markus, Lukas, Justus (Josef Barsabbas), Barnabas, Apelles, Rufus og Niger er alle blant de syttito disiplene». I Ochtoechos bekrefter den hellige Johannes av Damaskus at det var 72 mindre apostler.

Vi har ikke funnet noen annen minnedag for Simeon enn 4. januar, da alle de sytti disiplene minnes i den ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52