Den hellige Caffo av Llangaffo (500-t)

Minnedag: 1. november

Den hellige Caffo levde i Wales på 500-tallet, men kildene gir ingen datoer for fødsel og død. Han var sønn av den hellige Caw, hersker i Cwm Cawlwyd i det nordøstre Anglesey. En av hans mange brødre var den hellige Gildas den vise. Det ser ut til at han knyttet seg til den hellige Cybi av Holyhead (ca 483-555) fra Cornwall, som flyttet til Anglesey. Han var trolig med Cybi til Irland da han besøkte den hellige Enda på Aran, hvor Cybi ble værende i fire år. Men vi hører ham ikke omtalt før Cybi kom til Anglesey.

Der slo han seg ned i et gammelt romersk fort som ikke var i bruk i det som nå er Holyhead – der walisiske navnet er Caergybi, eller «Cybis fort». Legenden forteller om hvordan Cybi en gang var uten ild og sendte sin disippel Caffo for å hente ild hos en smed, og hvordan eleven returnerte med rødglødende kull i fanget på sin drakt. Dette er en anekdote som opptrer om og om igjen i biografiene til keltiske helgener. Etter dette skjedde det et brudd mellom Cybi og hans disippel?

I den ene biografien om Cybi heter det: «Og St. Cybi sa til sin disippel Caffo. Dra bort fra meg, for vi to kan ikke fortsette sammen. Og han dro til den byen som nå kalles Merthyr Caffo, og der drepte gjetere fra Rosuir (det vil si Rhosfyr, nå Newborough) Caffo. Derfor forbannet Cybi gjeterne fra Rosuir og deres herskerinne», kanskje hustruen til kong Maelgwn av Gwynedd (d. ca 547). Merthyr Caffo heter nå Llangaffo. Denne episoden kommer inn merkelig i biografien og avbryter en historie om hvordan Maelgwn gikk med på å gi land til Cybi.

Den andre biografien utelater det avsnittet som omhandler Caffo. I denne versjonen var det i møtet mellom Cybi og Maelgwn at Cybi ble tvunget til å sende bort Caffo from, og kort overfalt noen av Maelgwns menn Caffo og drepte ham. Når vi vet at Caffo var bror av Gildas, forklares det hele.

Caffo var fetter av Cybi, og det er svært sannsynlig at det kjølige forholdet dem skyldtes publiseringen av Gildas’ voldsomme verk med tittelen De excidio et conquestu Britanniae, «Om Britannias undergang og erobring», hvor Maelgwn ble gjenstand for skjellsord av den mest fornærmende karakter. Det ble skrevet rundt 540 med det formål å gjøre kjent «Britannias elendighet, feiltakelser og undergang». I det trekkes advarende lærdom av Britannias historie under romerne.

I verkets tredje del avslører og kritiserer Gildas voldsomt livene til Britannias herskere og prester. Han bebreider deres moralske slapphet og legger skylden for de angelsaksiske erobrerens triumf på deres egne synder. Denne delen av verket åpner med ordene «Britannia har konger, men de er tyranner; det har dommere, men de oppfyller ikke sine plikter». Deretter følger en grundig utskjelling av fem britiske småkonger – den hellige Konstantin av Cornwall (Dumnonia) (Custennin ab Cado) (ca 530-ca 560; High King til ca 540), Cynan Wledig (Aurelius Caninus) av Gwent eller Powys (ca 540), Vortipor av Demetae (Gwrthefyr av Dyfed) (ca 475-540), Cyneglas av Rhos (Cuneglasus, Cynlas Goch ap Owain) (517-ca 540), og Maelgwn Hir (Maglocunus) av Gwynedd (517-49), High King. Han rettet konkrete beskyldninger mot hver og en av dem, Konstantin (mord, ekteskapsbrudd), Cynan Aurelius (fadermord, ekteskapsbrudd, generell plyndring), Vortipor (mord, ekteskapsbrudd, incestuøs voldtekt), Cyneglas (forføring av en nonne, hans hustrus søster som var blitt enke) og Maelgwn, hvis mange synder han utbroderte omfattende og detaljert.

Vi kan godt forstå at kongen var misfornøyd over å ha fetteren av denne utskjelleren slå seg ned på hans land, og at han gikk med på å tolerere hans nærvær bare på den betingelse at han skulle sende bort Gildas’ bror. Vi ser også en grunn for mordet på Caffo. Gjeterne snappet opp krangelen og drepte Caffo som hevn for de fornærmelsene som var øst ut over kongen.

Nær Llangaffo, nå et kapell under Llangeinwen, var Caffos hellige kilde, kalt Crochan eller Ffynnon Gaffo, hvor det var vanlig å ofre unge haner til helgenen for å hindre barn fra å gråte (eller fra å være gretne). Familien fikk ingen nytte av offeret dersom ikke presten spiste det. Kilden ble kalt Crochan (eller Cauldron = gryte) på grunn av boblingen av vannet der. Kilden har nå forsvunnet, men den nærliggende gården kalles fortsatt Crochan Caffo. Det er to kilder i sognet Newborough sør på Anglesey kalt Crochan Llanddwyn og Crochan Tynycoed.

Caffo skal ha vært munk i Cyngar’s Cor i Llangenys i Glamorgan. Cyngar var Caws bror og dermed onkel til Cybi og hans ledsager på sine eldre dager. Fire brødre og en søster av Caffo har dedikasjoner på Anglesey. Hans fest står ikke i noen av kalenderne, men forfatteren Browne Willis (1682-1760) angir 1. november som dato for vaken i Llangaffo.

Kilder: Baring-Gould (3), en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 23.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06