Den salige Ludvig (Louis) Barreau de la Touche ( -1792)

Minnedag: 2. september

En av de 191 septembermartyrene

Den salige Ludvig (Louis) Barreau de la Touche var en nevø av den salige Augustine Ambrosius Chevreux, den siste general-superior for den franske benediktinerkongregasjonen av St. Maurus - Mauristene. Han var munk i samme kongregasjon i Saint-Florent-de-Saumur.

Under den franske revolusjonen nektet han å avlegge ed på Sivilkonstitusjonen (se De 191 Septembermartyrene), og sammen med mange andre prester som hadde begått samme "forbrytelse" (blant andre onkelen) ble han fengslet i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 led han martyrdøden sammen med mange av sine medfanger.

Ludvig Barreau de la Touche ble saligkåret som en av De 191 Septembermartyrene den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - den salige Ludvig Barreau de la Touche minnes den 2. september.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49