Den salige Lukas Hong Nak-min (1751-1801)

Minnedag: 20. september

21. Den salige Lukas Hong Nak-min, koreansk legmann, ble født i 1751 i Yesan i Chungcheong-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie og bodde i Chungju og Seoul. I 1776 ble han en disippel av en berømt akademiker, Ambrosius Kwon Cheol-sin, som bodde i Yanggeun. Fire år senere besto han den første statlige eksamenen, og i 1788 besto han statsfunksjonæreksamenen og ble en regjeringsfunksjonær. Den salige Protasius Hong Jae-yeong (nr 100), som ble martyrdrept i januar 1840, var hans sønn.

Luke Hong sluttet seg til den katolske tro like etter at Den katolske Kirke var blitt etablert i Korea i 1784. Han ble døpt av Peter Yi Seung-hun. En gang opptrådte han som prest som en av Kirkens ledere og administrerte sakramentene til andre troende. Han lærte senere at dette ikke var korrekt praksis. Dette skjedde den gangen fordi de ikke hadde noen prest, en også fordi katolikker ikke var klar over Kirkens lover og kravene for ordinert tjeneste. Heldigvis varte ikke dette pseudo-prestedømmet lenge.

Da Sinhae-forfølgelsen brøt ut i 1791, begynte Lukas Hong å distansere seg fra Kirken for å følge kongens ordre. Men det var bare et påskudd. Da han returnerte hjem, fortsatte han å be og observere abstinens i henhold til Kirkens lære. I slutten av 1794, da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) kom inn i Korea, forberedte Lukas Hong seg på å motta sakramentene. Han ble arrestert da Eulmyo-forfølgelsen brøt ut i 1795. Av frykt presenterte han et brev til kongen hvor han angrep katolisismen. Han sa: «Den skaden som gjøres av katolisismen, er like kritisk som dem som forårsakes av flom og villdyr, og derfor bør den bli fullstendig forbudt».

Ettersom tiden gikk, begynte Lukas Hong å praktisere sin religion igjen. Da hans mor døde i 1799, tilba han ikke åndetavlen ettersom forfedreriter var forbudt etter Kirkens lære. På overflaten lot han imidlertid som han holdt seg borte fra Kirken. Da Shinyu-forfølgelsen brøt ut to år senere, ble Lukas Hong arrestert sammen med andre katolikker og ble brakt til Høyesterett hvor han ble avhørt og straffet. Hans store frykt gjorde ham skjør helt fra begynnelsen. Imidlertid røpet han ingenting om andre troende og svarte til forhørslederen: «De ti bud lærer oss å respektere våre foreldre og å være lojale mot nasjonen. Jeg mener at dette er riktig og rettferdig».

Lukas Hong var ikke modig nok til å holde ut de hardhendte forhørene og avstraffelsene, så han ble dømt til eksil. Da begynte han gradvis å få sin tro tilbake og å vise sin tapperhet som han hadde gjort før. Følgende er den siste erklæringen han ga til dommerne: «Jeg tror at katolisismen er den sanne religion. Derfor kan jeg ikke si at den er en ond religion. Til tross for dette distanserte jeg meg fra min religion i ti år. For det fortjener jeg straff. Nå kan jeg ikke gi opp den katolske religion, og jeg kan heller ikke si noe dårlig om Jesus Kristus».

Lukas Hong som bekjente sin tro på Gud, ble til slutt dømt til døden. Den 8.april 1801 (den 26. februar etter månekalenderen, ble han brakt utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul sammen med sine katolske ledsagere, halshogd og døde som martyr. Lukas Hong var femti år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06