Den salige Protasius Hong Jae-yeong (1780-1840)

Minnedag: 20. september

100. Den salige Protasius Hong Jae-yeong, koreansk legmann, ble født i 1780 i Yesan i Chungcheong-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie og vokste opp i Seoul. Den salige Lukas Hong Nak-min (nr 21), som led martyrdøden i 1801, var hans far, og Thomas Hong Bong-ju som led martyrdøden i 1866, var hans sønn. Han er en del av den martyrgruppen på 133 medlemmer som ennå ikke er saligkåret. De hellige Peter Hong Byeong-ju (1799-1840) og Paulus Hong Yeong-ju (1802-40) var hans nevøer.

Protasius Hong lærte katekismen fra sin far. Da han vokste opp, deltok han i kirkelige aktiviteter og studerte Kirkens lære ved å danne en kommunitet med andre katolikker. Han ble arrestert sammen med sin far under Shinyu-forfølgelsen i 1801 og mislyktes i å beholde troen. Han ble sendt i eksil til Gwangju i Jeolla-do.

Under sitt eksil praktiserte han ikke sin religion en tid. En dag, takket være Guds nåde, fikk han troen tilbake, og hans glødende kjærlighet til Gud vokste seg stadig større. Han angret dypt sine feil og praktiserte sin religion med mer iver enn noen gang. Han utdannet sine barn i henhold til Kirkens lære og viet seg til bønn og meditasjon. Noen ganger kunne han ikke en gang gå oppreist fordi han hadde tilbrakt så lang tid i bønn knelende. Tre ganger i uken fastet han og ga almisser til de trengende troende med sjenerøsitet. I 1832 erklærte det kongelige hoff amnesti til forviste forbrytere. Forhørsdommeren i Gwangju kalte til seg Protasius Hong og prøvde å overtale ham til å avsverge sin religion, og sa: «Nå, endre mening og dra tilbake til din hjemby». Men han avslo tilbudet og fortsatte å bo i Gwangju.

Da Gihae-forfølgelsen brøt ut i 1839, ble Protasius Hongs hjerte fylt med en sterk lengsel etter å dø for Gud etter så mange martyrers eksempler. Han prøvde å finne en mulighet for det martyriet han gikk glipp av. Han tilbød gladelig sitt hus til de troende som var ettersøkt av politiet og behandlet dem som familiemedlemmer. Politiet ble sendt fra Jeonju og angrep hans hus og arresterte ham og alle de andre katolikkene. Forhørsdommeren i Gwangju avhørte Protasius Hong enda en gang og ga ordre om at han skulle overføres til Jeonju med de andre troende. Da han ble brakt bort, kom så mange som 3-400 mennesker ut til gaten, sørget og sa: «Hvordan er det mulig å straffe en slik uskyldig person på denne måten?» Noen klemte ham og andre gråt for ham. Da han kom til Jeonju, måtte han gjennomgå harde avhør og tortur, men han nektet å si noe om andre katolikker eller svikte Herren. Han ble brakt til guvernøren for hardere behandling, men hans tro på Gud sto fast.

Da guvernøren av Jeonju forsto at dette ikke nyttet, avsa han dødsdom over Protasius Hong og fengslet ham. Da hoffet sendte den juridiske avgjørelsen, kalte guvernøren ham til seg igjen og forsøkte å overtale ham, men forgjeves. Følgende er et utdrag fra den skriftlige dødsdommen: «Hong Jae-yeong er en ond mann av natur, og hans familie har trodd på den katolske religion i generasjoner. Han hjalp til med å invitere en misjonær og transkriberte over 110 katolske bøker. Han gjemte også et stort antall katolikker. Derfor er det passende å henrette ham».

Protasius Hong ble brakt til retterstedet i Jeonju i Jeolla-do sammen med andre katolikker. Han ble halshogd og døde som martyr den 4. januar 1840 (den 30. november 1839 etter månekalenderen). Protasius Hong var seksti år gammel. Han døde sammen med tre andre, de salige Barbara Choe Jo-i (nr 101), Magdalena Yi Jo-i (nr 102) og Jakob Oh Jong-rye (nr 103).

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04