De salige Ludvig, Lucia, Andreas og Frans Yakici ( -1622)

Minnedag: 10. september

Fire av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Yakici [Chakichi] var en japansk legmann som slapp fri den salige Ludvig Flores fra fengsel i Firando. Han ble brent levende i Nagasaki den 2. oktober 1622. Hans hustru Lucia og deres to sønner Andreas (8 år) og Frans (4 år) ble halshogd samtidig.

Ludvig, Lucia, Andreas og Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som fire av 205 salige martyrer av Japan (nr 111, 112, 113 og 114 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs, Lucias, Andreas' og Frans' minnedag er dødsdagen 2. oktober.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52