Den salige Mafalda av Portugal (1184-1257)

Minnedag: 2. mai

Den salige Mafalda av Portugal (1184-1257)

Den salige Mafalda ble født i 1184 i Portugal. Hun var datter av kong Sancho I av Portugal (1185-1211) og var oppkalt etter sin farmor, Mafalda av Savoia, datter av Amadeus III og hustru av Portugals første konge, Alfonso I (1139-85). Kong Sancho døde i 1211, og enkedronningen overtok som regent, mens den egentlige makten lå hos ministeren Nuñez de Lara.

Portugal var sterkt engasjert i gjenerobringskrigen fra araberne, og det var politisk nødvendig med et tettere vennskap med nabokongeriket Castilla. Minister Nuñez bestemte derfor at Mafalda skulle gifte seg med sin unge fetter, kong Henrik I av Castilla (1214-17), selv om han var mye yngre enn henne. I 1215 sto bryllupet, men i 1216 ble ekteskapet erklært ugyldig av pave Innocent III (1198-1216) på grunn av konsangvinitet, det vil si for nært slektskap. kong Henrik døde allerede i 1217.

Mafalda vendte tilbake til Portugal og gikk i 1222 inn i et benediktinerkloster i Arouca, som etter hennes forslag i 1223 innførte den cisterciensiske regelen (Ordo Cisterciensis – OCist). Hun gikk ikke i kloster fordi det var eneste utvei, men fordi hun ønsket å gi sitt liv fullstendig til Gud.

Hun levde der et asketisk liv med streng observans av regelen, sov rett på bakken og tilbrakte hele netter i bønn. Hun brukte sin betydelige formue på å restaurere katedralen i Oporto, grunnlegge et hospits for pilegrimer og et hospital for tolv enker i Arouca og å bygge en bro over elva Talmeda.

Hun endte sitt liv i sekk og aske og døde den 2. mai 1257 i Arouca. Hennes siste ord var: «Herre, jeg håper på deg». Da hennes legeme ble gravd opp i 1617, var det fortsatt bøyelig og uråtnet. Hun ble saligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 14. mars 1792 av pave Pius VI (1775-99). Kulten til hennes søstre, de hellige Teresa (d. 1250) og Sancha (d. 1229), ble stadfestet (som hellige) i 1705.

Mafaldas minnedag er 2. mai, men 1. og 13. mai og 2. september nevnes også. Noen steder har de tre søstrene en felles minnedag den 20. juni.

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52