Den hellige Teresa av Portugal (~1178-1250)

Minnedag: 17. juni

Den hellige Teresa (Tarasia) ble født rundt 1178 i Portugal. Hun var eldste datter av kong Sancho I av Portugal (1185-1211). Hun giftet seg i 1191 med sin fetter, kong Alfonso IX av Léon (1252-84), men etter at de hadde fått tre barn, ble ekteskapet i 1196 erklært ugyldig av pave Celestin III (1191-98) på grunn av konsangvinitet, det vil si for nært slektskap.

Teresa vendte da tilbake til Portugal i 1195 og grunnla et benediktinerkloster på sin eiendom i Lorvão ved Coimbra. Hun erstattet i 1200 munkene med nonner som levde etter den cisterciensiske regel (Ordo Cisterciensis – OCist), utvidet klosteret til å romme 300 nonner og bodde selv der.

Rundt 1231 løste hun etter anmodning fra Berengaria, Alfonsos andre hustru og nå enke, en disputt mellom deres barn om tronfølgen i Léon. Ved hjemkomsten til Lorvão gikk hun trolig selv inn i klosteret som nonne og levde der til sin død. Da hennes søster, den hellige Sancha, døde i 1229 i det cistercienserklosteret hun hadde grunnlagt i Cellas, hentet Teresa hennes legeme til Lorvão for begravelse.

Teresa døde den 17. juni 1250 i Lorvão og ble gravlagt sammen med søsteren Sancha. Det ble meldt om mirakler ved hennes grav, og hun ble lenge æret som helgen i Portugal. Hun ble helligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 20. mai 1705 av pave Klemens XI (1700-21). Dokumentet (Breve) var datert den 23. desember 1705. Samtidig ble kulten til hennes søster Sancha også stadfestet. Kulten til en tredje søster, den salige Mafalda (d. 1257), ble stadfestet (som salig) i 1792.

Teresas minnedag er dødsdagen 17. juni; noen steder minnes søsteren Sancha sammen med henne den dagen. Andre steder har de tre søstrene en felles minnedag den 20. juni.

av Webmaster publisert 23.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:54