Den hellige Mainchin av Coolcashin (500-t)

Minnedag: 2. januar

Den hellige Mainchin (Mainchín) levde på 500-tallet i Irland. Hans kirke var i Coolcashin (Cúil Chaisín) i baroniet Galmoy i grevskapet Kilkenny i den østlige irske provinsen Leinster. Da den hellige Finbarr av Cork (Fionnbharr) (ca 560-ca 610) dro fra Ossory til Munster, kom han ifølge sin biograf til Coolcashin, hvor han merket opp grensene til en kirke som deretter bli gitt ham «for evig».

Ingen helgen er navngitt for kirken, men Mainchin må ha vært i tankene til Finbarrs biograf, fordi han ifølge genealogiene var en av syv sønner av Maonach. Andre var den hellige Fachanan av Ross (Fachtna) (d. ca 600), skytshelgen for kirken og bispedømmet Ross, og Lochan (Lóchán) skytshelgen og eponym for sognet Rathlogan (Ráith Lócháin), som nå grenser til Coolcashin, Finbarr hadde også konsekrert Lochans kirke i Kilmacahill.

Biografens mål var å vise at Fachtnas nærmeste slektninger var ærbødige mot skytshelgenen og første biskop av Cork, som på den tid biografien ble skrevet (ca 1200), ville ha tak i bispedømmet Ross. Ifølge biskop Phelans liste delte Mainchin en fest den 2. januar med andre helgener ved samme navn.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 10.07.2015, sist endret 20.01.2016 - 16:54