Den hellige Makarios undergjøreren ( -830)

Minnedag: 1. april

Den hellige Makarios (lat: Macarius) undergjøreren ble født som Kristoforos i Konstantinopel (nå Istanbul i Tyrkia). Han fikk en god utdannelse og studerte Bibelen entusiastisk. Han ble munk i klosteret Pelekete nær Konstantinopel og tok da klosternavnet Makarios. Han var en mønstermunk og ble valgt til abbed der. Han fikk tilnavnet Undergjøreren på grunn av de mange miraklene han utførte, og store menneskemengder strømmet til for å bli helbredet.

Den hellige patriark Tarasios av Konstantinopel fikk høre om Makarios hellighet og mirakler, så han sendte patrisieren Paul for å følge ham til byen. Paul hadde blitt helbredet av abbeden, som også nylig hadde gitt hans hustru helsen tilbake selv om legene hadde sagt at ingen ting kunne gjøres for henne. Tarasios ga abbeden sin velsignelse, og før han vendte tilbake til Pelekete, ble han presteviet av patriarken.

Men Makarios var i likhet med Tarasios en sterk motstander av ikonoklasmen. Han ble derfor utpekt som et spesielt mål for forfølgelse av de ikonoklastiske keiserne Leo V Armeneren (813-20) og Mikael II Balbos (Stammeren) (820-29). Han ble fengslet og torturert under keiser Leo V, men ble løslatt av keiser Mikael II. Imidlertid nektet han å bøye seg for keiserens krav om å støtte det ikonoklastiske kjetteriet, og da ble han forvist til øya Afusia på kysten av Bitynia (i dag Tyrkia). Han døde i sitt eksil der en 18. august - året er ukjent, men 830 nevnes oftest. Hans minnedag er 1. april, men dødsdagen 18. august nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 01.10.2018 - 18:29