Den hellige Modestus Andlauer (1847-1900)

Minnedag: 28. september

Modestus Andlauer (1847-1900) En av De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Modestus (Modeste) Andlauer ble født den 22. mai 1847 i Rosheim i Bas Rhin i Alsace i Øst-Frankrike. Han fullførte sine syv års gymnasstudier på gutteseminaret i hjembyen, og deretter studerte han filosofi i et år og teologi i tre år på presteseminaret. Han valgte ordenslivet før han ble presteviet, og den 8. oktober 1872 sluttet han seg til jesuittordenen (Societas Iesu - SJ) i deres novisiat Saint-Acheul i Amiens. Etter novisiatet gjennomførte han videre studier i teologi i to år i Arras. Den 22. september 1877 ble han presteviet i Laval i Nord-Frankrike. Deretter ble han utnevnt til å undervise i tysk i Amiens, Lille og Brest.

I 1881 ble han sendt til Kina og distriktet Xian i provinsen Hebei. Der studerte han kinesisk sammen med de hellige skolastikerne Leo Ignatius Mangin og Remigius Isoré i Changjiazhuang. Deretter begynte han å evangelisere i Wuqizo og landsbyen Wuyi [Ou-Y]. I sitt arbeid var han alltid trofast, gjorde sitt beste i stort og smått, og han lot aldri noen få vite om det gode han gjorde. Det var hans enkle, ydmyke karakter. Han var vennlig og respektfull overfor sin neste, og til gjengjeld ble han høyt aktet og elsket av både troende og ikke-troende.

I begynnelsen av 1899 endret gjengen «Stort Sverd» i Shantung sitt navn til «boksere» og begynte å spre seg til naboprovinsene. I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shantung, hvor bokserne nedkjempet europeerne. I Hebei ble katolikkene i Wuyi skremt. Det hadde blitt farlig for katolske prester, særlig utlendinger, å evangelisere i landsbyene. Men p. Andlauer så rolig bort fra dødsfaren og fortsatte sitt program med å forkynne og forvalte sakramentene i landsbyene som om ingenting var skjedd. Han la alltid sin skjebne helt i Guds hender. Hans medbror Remigius Isoré var ved middagstid den 18. juni 1900 på vei forbi for å komme seg til sin egen flokk, men da han så boksernes emblem utenfor landsbyen, visste han at de var der og bestemte seg for å besøke sin medbror Modestus.

Nå da bokserne var i landsbyen, visste de to jesuittene at deres bønner om martyrium snart ville bli hørt. I stedet for å trekke seg tilbake for natten, tilbrakte de den i bønn. Ettermiddagen etter, den 19. juni, hørte de det skarpe slaget av et sverd på døren til residensen. De to prestene gikk til det tilknyttede kapellet og låste døren bak seg. Først hørte de at ytterdøren ble sprengt, og sekunder senere ble døren til kapellet slått opp og bokserne stormet mot de knelende prestene.

Den ene rebellen etter den andre stakk prestene med lansene sine, og martyrenes blod fløt ved foten av Guds alter. Dagen etter hengte morderne prestenes hoder på landsbyporten for å vise de kristne hva som ventet dem hvis de ikke vendte tilbake til forfedrenes religion.

Modestus Andlauer ble saligkåret den 17. april 1955 av pave Pius XII (1939-58) sammen med sine medbrødre, de hellige Remigius Isoré, Leo Ignatius Mangin og Paulus Denn og 52 kinesere som var valgt ut blant de mange ofrene for bokseropprøret. De ble alle helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II blant de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag den 28. september. Modestus og Remigius minnes ellers den 17. juni, de andre to på dødsdagen 20. juli. I jesuittordenen minnes de sine medbrødre den 4. februar. Minnes i erkebispedømmet Strasbourg.

av Webmaster publisert 15.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52