Den hellige Leo Ignatius Mangin (1857-1900)

Minnedag: 28. september

Leo Ignatius Mangin (1857–1900)
Den hellige
Leo Ignatius Mangin
(1857–1900)
En av De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Ignatius (Ignace) Mangin [egentlig Leo Ignatius (Leon-Ignace)] ble født den 30. juli 1857 i Verny ved Metz i Lorraine i Frankrike. Hans far var dommer. Han gikk først på skole hos de kristne skolebrødrene nær Thionville og deretter på kollegiene Saint-Clément i Metz og La Providence i Amiens. Han tok eksamen som en sterk, sunn, besluttsom og optimistisk ung mann, og han følte tydelig et kall. Han gikk inn i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ) i novisiatet Saint-Acheul i Amiens den 5. november 1875, og deretter studerte han filosofi i Leuven (Louvain/Löwen) i Belgia. Fra 1881 underviste han en tid ved kollegiet Saint-Servan i Liège (Luik).

Ved en anledning hadde Ignatius bedt om å få reise ut som misjonær til fjerne land. Men han elsket å undervise og var så engasjert i sitt arbeid som lærer at han syntes å ha glemt sin tidligere lengsel etter misjonen. Da hans provinsial, p. Grandidier, ønsket å sende ham som misjonær til Kina i juni 1882, kom det som et sjokk for ham. Men han roet seg fort ned og aksepterte utnevnelsen. Til en prest sa han: «Jeg fikk innvilget det jeg spurte om. Nå venter jeg bare på martyriets gave». Den 17. september 1882 seilte han fra Marseille.

Han kom til Tianjin seks uker senere. De neste fire årene studerte han teologi og kinesisk, og en av hans medstudenter var den hellige Remigius Isoré, som han ble presteviet sammen med den 31. juli 1886 i katedralen i Changjiazhuang i distriktet Xian i provinsen Hebei. Hans første sogn var i landsbyen Gucheng [Koutcheng], hvor han viste sin følsomme, besluttsomme, rolige og utholdende karakter. Han var en naturlig leder og viste god dømmekraft, rasjonell og presis. I 1890 ble han prost i Hejenfu. Dette området besto av 240 sogn med rundt 20.000 troende under ni sogneprester. Etter syv år ble han overført til Jinzhou i Hebei, hvor landsbyene Gucheng og Zhujiahe [Chou-Chia-Ho, Tchou-kia-ho] hørte til. Kineserne kalte ham p. Stefan Ren.

I 1900 ble han stasjonert i Zhujiahe, en by som opprinnelig hadde 400 innbyggere. Samme år brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shantung, hvor bokserne nedkjempet europeerne. Etter angrep fra bokserne i områdene omkring hadde innbyggerantallet i Zhujiahe økt til nesten 3.000 på grunn av flyktningene fra distriktene Qin, Dongguang, Wuchiao, Ningcing, Fucheng, Gucheng, Wuyi, Chiaohe og andre. De kom dit både fordi det var en katolsk landsby og fordi den kunne forsvares med våpen. P. Mangin visste at bokserne en dag ville komme til landsbyen, så han befestet den så godt han kunne og samlet et lager av forsyninger. Som superior i det distriktet ba han sin medbror, den hellige p. Paulus Denn, som da var stasjonert alene i landsbyen Gucheng, om å komme til Zhujiahe. Ham kalte kineserne p. Tang Ailing.

Bokserne angrep Zhujiahe den 15. juli 1900, men landsbyboerne var forberedt, og rundt 1000 mann klarte å slå dem tilbake. Dagen etter forsvarte de på nytt modig sin befestede landsby. På denne tiden hadde guvernøren i Shantung, general Li Pingheng, fått ordre fra keiseren om å føre hæren fra sør for elva Chang Jiang [Yangtzekiang] til Beijing for å forsvare hovedstaden mot invasjonen fra de forente styrkene fra åtte utenlandske makter. Hans rute gikk gjennom distriktet Qin, så bokserne, i overensstemmelse med dommeren, Hung Shoupeng, og den lokale pøbelen, ba guvernør Li om hjelp til å utrydde de kristne i Zhujiahe.

Men guvernøren hadde det travelt med å hjelpe keiseren, så han delegerte sin myndighet til Chen Zelin for å ta seg av det kristne problemet. General Chen sendte en etterforsker for å finne ut mer om den reelle situasjonen, men hans speider ble drept, enten av bokserne eller av kristne. Denne hendelsen gjorde general Chen rasende, og han sendte ti tusen av sine soldater for å ta hevn. Den 17. juli sluttet to tusen av soldatene seg til bokserne ved Zhujiahe. P. Mangin klatret opp på kapellets tak for å finne ut hvor sterke angriperne var, og han skjønte at forsvarsverkene umulig kunne holde for en slik hær. Imidlertid ville de forsvare seg så godt de kunne. Den kvelden forlot noen landsbyen i hemmelighet, men prestene, som hadde blitt bedt om å dra slik at de kunne fortsette sitt arbeid et annet sted, valgte å bli hos sin flokk.

Den 18. juli begynte forsvarets organisasjon å gå i oppløsning. Deres leder var landsbyens leder, Zhu Tianxuan, som var en militær ekspert. Dessverre prøvde han å bruke et gevær som var tatt fra fienden, men den fikk tilbakeslag og drepte ham på stedet. Den 20. juli klarte bokserne å konstruere tårn som gjorde at de klarte å komme over barrikadene og inn i landsbyen. Da var de våpendyktige mennene enten døde eller såret. Rett innefor murene så de en gruppe av menighetens jomfruer og kateketer, kledd i hvitt og blått, som bar kniver for å forsvare sin ære. Med en kommando drepte bokserne dem alle. Deretter fortsatte de jakten på kvinner, og de begynte å føre noen bort da plutselig en gruppe unge menn kom fra bak muren for å drepe bokserne. En annen gruppe ventet ved kirkedøren for å hindre bokserne i å komme inn der. Men til slutt var alle forsvarerne drept og massakren begynte.

Med svinnende håp om at raseriet ville gå over samlet p. Mangin kvinner og barn i kapellet, og der satt han og p. Denn vendt mot menigheten i liturgiske klær og ledet den i bønn. Klokken 8 var kirken full av knelende mennesker som ba prestene om absolusjon. Da ropene og lydene av geværskudd ble høyere og kom nærmere, begynte det å bryte ut panikk blant noen av kvinnene. Men p. Mangin roet dem med ordene: «Bare et par minutter nå og vi vil alle være i himmelen». De få overlevende mennene som var ute av stand til å stå mot angrepet, vaklet inn i kapellet og ventet på slutten sammen med de andre.

Rundt klokken 9 om morgenen sprengte bokserne kirkedørene. Det de fikk se var en menighet på kne og to skjeggete jesuitter ved alteret. De møtte ingen motstand, og først tilbød de seg å spare alle som forsaket troen, men det var bare et par livredde mennesker som gjorde det. Deretter begynte massakren. De ville trekke de to forhatte utlendingene utenfor og drepe dem på stedet, men kirken var så fullpakket at de ikke klarte det. Under de første geværsalvene intonerte p. Denn Confiteor og p. Mangin uttalte absolusjonsordene. Begge prestene var blant de første som falt på kapellgulvet. Da prestene var døde, begynte noen brutale boksere å skyte planløst inn i mengden, mens andre gikk løs på sine ofre med sverd. Til slutt satte de fyr på taket, og kapellet ble snart fylt med røyk. Noen få klarte å komme seg ut gjennom vinduene mens de ropte at de forsaket den kristne tro, men de fleste katolikkene i Zhujiahe forble ved alteret til ildofferet (Holocaust).

Klokken 11 falt kirken sammen. De kvinner og barn som ikke hadde kommet seg inn i den overfylte kirken, flyktet til barnehjemmet, hvor noen hoppet i brønnen. De døde enten av drukning eller kvelning, mens andre ble sittende fast under de døde og kunne høres ropende etter hjelp i dagevis. Noe mer tragisk hadde ingen sett. 51 av flyktningene som prøvde å flykte, ble ikke drept fordi bokserne var alt for slitne til å fullføre sitt arbeid. De bandt dem og tok dem med til landsbyen Lujiazhung [Lou-kia-tchoang] for rettergang og ville drepe dem om ettermiddagen. I mellomtiden prøvde boksernes leder å overtale dem til å fornekte sin tro. Alle nektet, bortsett fra to. Resten ble drept.

Etter massakren begynte plyndringen. Bokserne gravde opp kirkens gulv og dyttet lik til side i sin jakt på verdisaker, men de fant ingenting der. Chen Zelin hadde ønsket seg prestenes hester, men en nidkjær kristen hadde ridd en av dem av gårde for å rapportere massakren til katedralkirken i distriktet Xian. Alle våpen var også ødelagt eller overlagt skadet etter siste bruk, så der var det heller ikke noe bytte å hente for erobrerne. Den 21. juli, dagen etter massakren, marsjerte Chen Zelins hær gjennom katedrallandsbyen på sin vei nordover til hovedstaden Beijing. De stanset ikke, men draperte alle de liturgiske klærne fra kirkene på hestene sine, som for å vise dem frem som seiersbytte fra de kristne og deres utenlandske misjonærer.

Av de 3.000 flyktningene var mer enn 2.000 døde, og de fleste av dem lå i månedsvis uten å bli gravlagt. Massakren hadde blitt et politisk problem på grunn av de åtte utenlandske maktenes seier over den keiserlige hæren. Ingen ønsket å bli innblandet i et følsomt tema som angikk noen utlendinger og deres religion. Derfor lå de døde der i tre måneder mens tyver kom for å stjele smykkene fra de døde og hunder kom for å spise kjøttet deres. De lokale innbyggerne hadde ikke hørt nyhetene om slaget om Beijing noen måneder tidligere.

Så når deres dommer behandlet alle som vendte tilbake fra landsbyen, soldater fra den keiserlige hæren som var beseiret ved Beijing og borgere som hadde arbeidet i fjerntliggende byer med den største respekt og vennlighet, ble de forbløffet. Alle de som vendte tilbake, arvet eiendommene som var etterlatt av de opprinnelige 30 familiene og gjenoppbygde landsbyen. Ved begynnelsen av den kinesisk-japanske krig var befolkningen igjen vokst til 300.

Men hærkommandanten, general Chen Zelin, som hadde hjulpet bokserne i massakren, ble avsatt i unåde og døde av kullosforgiftning samme vinter. Dommeren Hung Shoupeng ble også degradert i en lignende straff. Alle kirkene som var skadet eller ødelagt av bokserne, måtte restaureres til sin tidligere tilstand eller gjenoppbygges for statlige midler. Kirken i Zhujiahe kostet 10.000 sølvpenger, og enda 10.000 ble gitt for å betale begravelsene for dem som ble drept der.

Begravelsesforberedelsene tok mange måneder. I oktober 1901 fikk p. Wan Baolu i oppdrag å ta hånd om martyrenes jordiske rester, og han tilbrakte en måned med å gjøre seg klar til oppgaven. Den 20. november begynte han å samle sammen legemene, som nå var ugjenkjennelige, og la dem midlertidig i en stor beholder. Han prøvde også å få ut dem som døde i brønnen ved barnehjemmet, men lukten var uutholdelig, så alt de kunne gjøre var å hente inn fersk jord for å dekke til brønnen fullstendig.

Deretter fortsatte han til Lujiazhung for å samle sammen beina til de kristne som hadde dødd der, inkludert den hellige Peter Zhu Rixin. P. Wan var svært omhyggelig i sitt arbeid og la likene i separate kister, spikret dem igjen og skrev på dem navnene til den som skulle begraves. Til slutt, etter at han hadde samlet sammen 57 kister, plasserte de dem i dem takløse kirken og forseglet dørene.

Den 15. mars 1902 ble det holdt en stor sivil og religiøs begravelsesseremoni med de ledende menneskene og de sivile myndighetene fra nærliggende byer til stede, inkludert alle prestene og seminaristene fra bispedømmet Xian. Det var et musikkorps med 200 musikanter. Alle stormennene fra distriktet Qin sluttet seg til guvernøren for provinsen Henan og de fem distriktsdommerne i å bringe kondolanser. Til sammen var 2.000 mennesker til stede. Celebrant ved begravelsesmessen var p. Go, jesuittenes provinsialsuperior. Dagen var merket av noen naturfenomener av sorg: en kald vind blåste, himmelen ble dekket av støv og solen forsvant. Alle tilstedeværende var grepet, forbløffet over den sorg naturen viste.

De som hadde dødd i kirken, ble gravlagt i en massegrav i den nye kirken som ble reist på samme sted. De som hadde død utenfor, fikk sitt siste hvilested i en stor grav nord for kirken. Brønnen ble den permanente graven for dem som hadde dødd i den, og også stedet for et 6 meter høyt monument hvor historien om hendelsen var skrevet inn. En minnedag ble satt til 20. juli hvert år med mottoet «for at vi ikke skal glemme». Etter at kirken var gjenoppbygd, ble navnene på martyrene skrevet i gull på de tolv glassvinduene. Antallet døde katolikker denne 20. juli 1900 var 1.370.

Leo Ignatius Mangin ble saligkåret den 17. april 1955 av pave Pius XII (1939-58) sammen med medbrødrene Paulus Denn, Remigius Isoré og Modestus Andlauer og 52 kinesiske katolikker som var utvalgt blant det store antallet martyrer under Bokseropprøret. De ble alle helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II blant de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag den 28. september. Ignatius og Paulus minnes ellers på dødsdagen 20. juli, de andre to den 17. juni. I jesuittordenen minnes de sine medbrødre den 4. februar.

De første martyrene fra bokseropprøret var saligkåret i 1946, se De 29 salige martyrene fra det kinesiske bokseropprøret.

av Webmaster publisert 19.03.2001, sist endret 20.04.2021 - 00:03