Den hellige Manreandes av Persia (d. 342)

Minnedag: 22. april

Den hellige Manreandes (Maryahb) levde på 300-tallet i Persia og var korbiskop (chorepiscopus), det vil si hjelpebiskop. Hans navn betyr «Herren kaller». De persiske kristne hadde uforstyrret fri religionsutøvelse frem til regjeringstiden til kong Shapur II (Sapor) (309-79), en av historiens mest grusomme enevoldsherskere.

Kong Shapur II satte i gang tre blodige forfølgelser av de kristne i Persia. Den første startet i 327, i det attende året av hans styre. Det ble gitt ordre om å ødelegge kirker og klostre og å tvinge troende til å slutte seg til zoroastrianismen, det vil si læren til Zarathustra (Zoroaster), og tilbe solen. De som ga etter, skulle belønnes, mens de som nektet, skulle tortureres uten nåde. Kongen startet den andre forfølgelsen i det trettiende året av sitt styre (339).

Den tredje og mest grusomme forfølgelsen startet i kongens 31. regjeringsår (340), og den fortsatte med den ytterste voldsomhet i de siste 39 årene av hans styre frem til hans død i 379. Historikeren Sokrates regner opp 16 000 navngitte martyrer som nektet å overgi sin tro i løpet av disse førti årene, blant dem 22 biskoper og flere hundre prester og munker, som ble torturert og drept med den orientalske grusomhetenes alle redsler i de største byene. I tillegg flyktet mange andre fra landet under forfølgelsene.

På Langfredag i 341 ble den hellige biskop Simeon Barsabae av Selevkia-Ktesifon halshogd sammen med tallrike kristne helter, aktene sier hundre. Noen av dem var biskoper, andre prester og diakoner, men alle tilhørte den geistlige stand. Ett år senere, på Langfredag 342, utstedte kong Shapur II et nytt edikt over hele Persia, hvor han dømte alle som bekjente seg som kristne, til døden. Det sies at et stort antall kristne ble halshogd med sverd, for magiene (prestelige astrologer innen den zoroastriske religionen) søkte iherdig i byer og landsbyer etter dem som hadde gjemt seg, og mange meldte seg frivillig så det ikke gjennom deres taushet skulle virke som om de fornektet Kristus.

Hjelpebiskop Manreandes led martyrdøden i denne forfølgelsen, etter sigende i påskeoktaven 342. Hans minnedag i det nye Martyrologium Romanum er 22. april. Andre som ble drept i denne forfølgelsen i 342, var den hellige Abdiesus diakonen og de hellige Azadanes, Azades og Tharba. Ellers nevnes Abrosimus, Bicor, Mareas og biskop Milles av Susa. Noen var persiske hoffmenn, andre prester og biskoper.

Kilder: MR2004, santiebeati.it, nominis.cef.fr, en.santopedia.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. desember 2014

av Per Einar Odden publisert 29.12.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05