De hellige martyrer fra Eugenios-kvartalet (1. årh?)

Minnedag: 22. februar

nullDe hellige martyrer fra Eugenios-kvartalet i Konstantinopel ble muligens drept i det første århundret, lenge før byen fikk navnet Konstantinopel. Under forfølgelsen av de kristne ble levningene av de hellige martyrene vanligvis gravlagt av troende på skjulte steder. I Konstantinopel ble noen av dem gravlagt nær tårnet og porten i Eugenios-kvartalet (gr: Porta tou Eugeniou; Πορτα του Ἐυγενιου). Da det begynte å skje mirakuløse helbredelser på dette stedet, ble de hellige relikviene oppdaget.

Gjenfinningen av relikviene av skjedde ifølge mange forfattere under keiser Arkadios (396-408), ifølge andre under patriark Thomas I (607-10). Eugenios-kvartalet hvor dette skjedde, ligger i den østlige delen av Konstantinopel. Relikviene ble funnet liggende under jorden og samlet sammen med stor ærefrykt av patriarken i nærvær av en svært stor folkemengde. De ble overført til en kirke med stor ærbødighet.

Ved relikviene skjedde det tallrike helbredelser av syke og demoner ble drevet ut av kroppene til de besatte. Etter at det var gått noen år, hadde en viss Nikolas Kalligrafos, som var kleriker og kalligraf, en åpenbaring, som viste ham at det blant disse relikviene fra Eugenios-kvartalet også befant seg dem av disiplene Andronikos og Junias, som den hellige apostelfyrsten Paulus nevner i sitt brev til romerne (Rom 16,7).

Martyrene fra Eugenios-kvartalet feires i Østkirken den 22. februar. På 1100-tallet ble det reist en stor kuppelkirke på stedet hvor martyrenes relikvier ble oppdaget. Dette arbeidet ble utført av keiser Andronikos I Komnenos (1183-85), som hadde disippelen Andronikos som navnepatron.

Kilder: Bautz, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. september 2014

av Per Einar Odden publisert 08.09.2014, sist endret 27.04.2019 - 13:20